Modellportföljer maj 2015

2015-04-14

I varje aktuellt erbjudande presenterar vi färdiga portföljförslag med en bra balans mellan risk- och avkastningsnivå. Precis som alltid utnyttjar också modellportföljerna för maj 2015 produkters enskilda styrkor till att forma slagkraftiga helheter. Med våra modellportföljer kan investerare på ett enkelt sätt få möjlighet till skräddarsydda och välbalanserade placeringsalternativ.

Modellportfölj Kapitalskydd
Förslaget ger investeraren möjlighet att till nästan fullt kapitalskydd ta del av uppgången i en global väldiversifierad portfölj. Då vissa placeringar påverkas av utvecklingen mellan den svenska kronan och amerikanska dollarn erhålls villkor som gör det möjligt att få avkastning på mer än det investerade beloppet.
Mer info om portföljen >>


Modellportfölj Pension

Trots en låg ränta kan denna portfölj ge en hög garanterad kupong samtidigt som den ger möjlighet att få hela den potentiella uppgången mot en global väldiversifierad aktieexponering till en medelhög risk. På grund av att de kapitalskyddade placeringarna påverkas av utvecklingen mellan den svenska kronan och amerikanska dollarn erhålls villkor som gör det möjligt att få avkastning på hela det investerade beloppet i portföljen.
Mer info om portföljen >>


Modellportfölj Mix

Denna portfölj vänder sig till investerare som önskar sig en väl diversifierad portfölj med flera olika typer av strukturerade produkter, emittenter och marknader. Portföljen består av aktieindexobligation, autocall samt  sprinter. Modellportfölj Mix är framtagen för den investerare som söker flera avkastningsmöjligheter inom olika marknader.
Mer info om portföljen >>


Modellportfölj Autocall

Portföljen utgörs av Autocalls med olika marknadsinriktningar. Givet en positiv utveckling får investerare en avkastning på 17,61%* efter första året, samt investerat kapital återbetalas. Även vid en neutral eller negativ utvecklig finns goda möjligheter till avkastning – detta på grund av autocallfunktionerna.
Mer info om portföljen >>


Modellportfölj Kassaflöde
Det  historiskt låga ränteläget skapar utmaningar för sparare. Denna portfölj ger inte bara förutsättningar till en stabil årlig avkastning utan även möjlighet till ytterligare avkastning vid en positiv utveckling i de underliggande marknaderna. Fördelningen mellan placeringarna och de olika marknadsexponeringarna ger portföljen en god riskspridning och samtidigt en ökad sannolikhet till högre avkastning än de drygt 5% den ger garanterat per år.* Portföljfördelningen nedan visar avkastningsmöjligheterna efter första året.
Mer info om portföjen >>

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.