2012-06-27

Moody’s sänkning av globala bankers kreditvärdighet den 21:a juni

Den 21:a juni 2012 sänkte kreditvärderingsinstitutet Moody’s den långsiktiga kreditvärdigheten för ett flertal banker som är emittenter av placeringar i Garantums publika erbjudande med sista teckningsdag den 25:e juni.

Här nedan ser du vilka emittenter och produkter som berörs. Bifogat på sidan finns också länkar till supplement för resp. emittent. Basprospekt återfinns på vår sida "Grundprospekt".

 

Morgan Stanley (Morgan Stanley B.V./Morgan Stanley)

Moody's sänker från A2 till Baa1

25/06/2012
Supplement 

Produktlänkar:

Aktieobligation Global Årlig ränta nr 1263

Aktieobligation Global Trygghet nr 1264

Aktieindexobligation Brasilien nr 1266

Autocall Svenska Bolag Kursskyddad kupong nr 1271


Société Générale
Moody's sänker från A1 till A2


26/06/2012
Supplement


Produktlänkar:


Autocall BRIC Defensiv nr 1276

Autocall BRIC Max nr 1275

Kreditobligation High Yield Europa nr 1279
 

UBS

Moody's sänker från Aa3 till A2


28/06/2012
Supplement

 

Produktlänkar:

UBS AC Sv bolag PlusMinus Offensiv 1273

UBS SPR Sverige 1281

 

Se februaris notis om potentiella sänkningar från Moody's:

Moody's flaggar för nedgradering av emittenter


Läs också mer på Moody's hemsida:

Moody's downgrades firms with global capital markets operations

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.