Ny emission: Sprinter Europa Småbolag Smart Bonus och Sprinter Sverige 1,5 år

2014-01-20

Till vårt aktuella erbjudande adderar vi nu två högintressanta placeringsalternativ som är möjliga att teckna sig för fram till den 19 februari. 

Sprinter Sverige 1,5 år 1770 kommer med en specifik egenskap. Det underliggande indexet OMXS30 är ingen nyhet i sig, men produkten har en mycket kort löptid som gör att den skiljer sig från mängden. Investeringsalternativ med extra kort löptid är alltid efterfrågade, men en bra placering ska också kunna erbjuda slagkraftiga villkor. Det kan Sprinter Sverige 1,5 år erbjuda med sin deltagandegrad på indikativt 1,6 – utan genomsnittsberäkning i slutet av löptiden!

Kortfakta 1770
• Sverige har stabila statsfinanser och generellt sett konkurrenskraftiga bolag.
• Svenska bolag gynnas och kan dra fördel av såväl inhemsk som utländsk efterfrågan.
• Med sin korta löptid utan genomsnittsberäkning är Sprinter Sverige 1,5 år ett mycket intressant fondalternativ för den som vill investera på den svenska börsen på kort sikt.
• Sprinter Sverige 1,5 år har en mycket hög, indikativ deltagandegrad.
• Slutar indexet under riskbarriären på slutdagen innebär det en stor förlust i placeringen.
   
     

Sprinter Europa Småbolag Smart Bonus nr 1771 är utrustad med vår uppskattade Smart Bonus-funktion som ger dig det bästa av en bonuskupong eller börsuppgången vid en positiv utveckling. Bonuskupongen kan även ges vid en negativ utveckling av indexet så länge som den inte understiger -30% på slutdagen. Denna placering kommer också med en ny underliggande tillgång: EuroStoxx Small Index – ett index med cirka hundratalet europeiska bolag, däribland Hermes, Pirelli och Bollore.

Kortfakta 1771
• Ökad efterfrågan har successivt dragit upp aktiviteten i euroländernas stora exportinriktade bolag.
• En expansiv penningpolitik kommer fortsätta stötta den europeiska ekonomin.
• Aktivitetsökningen spiller alltmer över även på mindre bolag.
• Låga, attraktiva börsvärderingar.
• Placeringen ger det bästa av en bonuskupong på 13,5% (indikativt) eller indexuppgången, givet att det europeiska småbolagsindexet inte slutar under -30% på slutdagen efter 3,5 år.
• Slutar indexet under riskbarriären på slutdagen innebär det en stor förlust i placeringen.
 
     
     
 

Bra läge för europeiska småbolag
Situationen i Europa har successivt stabiliserats. Med Tyskland som allt starkare tillväxtmotor finns det nu bättre förutsättningar än på flera år för att den gamla kontinenten ska kunna lyfta sig. En ökad efterfrågan utanför euroländerna har successivt dragit upp aktiviteten i regionens stora exportinriktade bolag. Den aktivitetsökningen spiller alltmer över även på mindre bolag. En europeisk ekonomi som sannolikt har passerat sin svåraste fas kommer även fortsättningsvis att stöttas av en mycket expansiv penningpolitik. För den europeiska småbolagssektorn kan detta i kombination med låga börsvärderingar innebära ett utmärkt avstamp inför de kommande åren.

 
     
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.