Ny emission ute nu!

2012-02-22

I vårt nuvarande erbjudande kan du investera i ett flertal strukturerade placeringar med marknadsinriktningar, risknivåer och löptider som skiljer sig från varandra. Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig portfölj av strukturerade placeringar är att investera i flera olika. Då får du en väl diversifierad portfölj som kan ersätta hela eller delar av en traditionell placeringsportfölj. Så tänker vi. Hur tänker du?

Teckning pågår fram till den 29 mars. Läs mer om placeringarna här

Kapitalskyddade placeringar
Aktieobligation Global nr 1187
Aktieobligation USA Export nr 1189 | 1190
Aktieindexobligation Kina nr 1191
Aktieobligation Sverige Select FB nr 1193 | 1194

Autocall
Autocall Svenska bolag Kursskyddad kupong nr 1186
Autocall Utvecklade Marknader Plus/Minus nr 1197
Autocall Global Plus/Minus nr 1198
Autocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1199
Autocall BRIC One Touch nr 1200
Autocall BRIC Max nr 1201
Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1202
Autocall Svenska bolag Max nr 1203

Sprinter
Sprinter Sverige Optimal Start nr 1195

Hävstångscertifikat
Hävstångscertifikat Global nr 1204
Hävstångscertifikat Sverige Select FB nr 1205
Hävstångscertifikat USA Export nr 1206

Övriga
Kreditobligation High Yield nr 1196

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531/VAT nor SE663000323101        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.