Ny på huvudlistan för fonder: Tundra Frontier Opportunities – exponering mot nya tillväxtmarknader

2014-09-16

Världens tillväxtmarknader befinner sig nu i en tacksam position vid en global uppgång i ekonomin. Därför blir det också allt mer intressant att erbjuda investeringsalternativ med tillväxtmarknader som underliggande tillgång. Det gäller inte bara för strukturerade produkter, där man nu kan teckna sig för GAP BoC AIO Asien tillväxt 1996 och Sprinter Emerging Markets Smart Bonus nr 2021, utan även för fonder.

Nu lägger vi en ny fond till vår huvudlista för fonder med exponering mot de ”nya tillväxtmarknaderna” – Tundra Frontier Opportunities. För närvarande är denna fond den enda ”frontier”-fonden i Sverige som exkluderar mellanöstern ur sitt placeringsuniversum. Istället fokuserar Tundra Frontier Opportunities på befolkningsrika men ekonomiskt lågt utvecklade länder som Pakistan, Nigeria, Vietnam, Bangladesh och Sri Lanka. Detta ger i sig nya möjligheter till diversifiering i sin portfölj. På dessa marknader söker fonden efter bolag med enkla affärsidéer och med ett starkt lokalt varumärke samt med god bolagsstyrning.

I och med detta tillskott har Garantum nu fem alternativ på huvudlistan för fonder som exponerar sig mot olika tillväxtmarknader.

  • EC Ryssland
  • Fidelity China Focus (USD)
  • Franklin India
  • BankInvest New Emerging Market
  • Tundra Frontier Opportunities

Se hela huvudlistan för fonder på vår fondsida >>

Aktuella placeringar med exponering mot tillväxtmarknader:

GAP Boc Aktieobligation Asien Tillväxt nr 1996  >>

Sprinter Emerging Markets Smart Bonus nr 2021 >>

Välkommen att kontakta oss.

Garantum Fondkommission AB
Box 7364, 103 90 Stockholm
Besöksadress: Norrmalmstorg / Smålandsgatan 16
Tel: +46 8 522 550 00 
Fax: +46 8 522 550 99
E-post: info@garantum.se

Org.nr: 556668-1531
VAT: SE663000323101

I sparkoncernen Garantum Invest ingår även: 

Aktie-Ansvar
Garantum Partner

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.