Nya rutiner med anledning av FATCA

2015-04-01

För närvarande görs en översyn av Garantums blanketter med anledning av nya och reviderade regler som följer med efterlevandet av den amerikanska skattelagstiftningen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Förändringarna kommer att genomföras stegvis och i och med majemissionen får teckningsanmälan en första revidering.

Ny teckningsblankett emission maj 2015
Inför majemissionen har teckningsblanketterna uppdateras med frågor om kunders (privatpersoner) eventuella anknytning till USA (medborgarskap, födelseplats och/eller deklarationsskyldighet) samt en fråga rörande företag (juridiska personer). Frågorna finns både i tryckt teckningsanmälan och på webben (även i offert i inloggat läge). Den senare frågan ska besvaras av alla företag. För personer med eventuell anknytning till USA samt för samtliga företag (oberoende av koppling till USA) ska blankettbilagan ”Juridisk person/privatperson – med eller utan anknytning till USA” som hittas på Blankettcenter fyllas i.

Observera att bilagan ”Juridisk person/privatperson – med eller utan anknytning till USA” består huvudsakligen av blanketter utgivna av den amerikanska skattemyndigheten IRS (Internal Revenue Service). Blanketterna är på engelska och är i vissa fall omfattande och Garantum har inte möjlighet att ge annat än mycket allmänna instruktioner. I första hand måste vi hänvisa till www.irs.gov för vidare instruktioner. Företag som anses vara aktiva, utan anknytning till USA, behöver bara fylla i den första sidan som är på svenska. Det är endast om företaget anses vara passivt alternativt om man är en privatperson som har anknytning till USA som resterande sidor på engelska ska fyllas i.


Varför görs denna förändring?
I mars 2010 fattades i USA beslut om FATCA som syftar till att ge amerikanska myndigheter utökade möjligheter att finna och beskatta skattskyldiga amerikanska fysiska och juridiska personer utomlands samt även att stävja penningtvätt. Sverige har den 8 augusti 2014 ingått ett ömsesidigt bindande avtal med USA gällande rapportering av uppgifter enligt FATCA. Med anledning av det har nya bestämmelser införts i Sverige vilka träder i kraft den 1 april 2015. Finansiella institut som inte uppfyller de krav som ställs enligt FATCA riskerar att straffbeskattas av amerikanska myndigheter.

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.