Sakfel/tryckfel emission sista teckningsdag 12/2 2015

2015-01-07

Autocall Utvecklade Marknader nr 2148, sid 1 och 3:
Riskskalan i den tryckta broschyren har 5, rätt värde är 6. Har korrigerats i PDF på webben.

Kredithybrid USA Konsumtion Årlig Ränta nr 2158, sid 1 och 3:
Riskskalan i den tryckta broschyren har 5, rätt värde är 6. Har korrigerats i PDF på webben.

Samlingsbroschyren, sida 9:
Illustration vid produkt Sprinter Läkemedel Smart Bonus nr 2159. Gulmarkerat ska vara 13 observationer.

Samlingsbroschyren sida 4, där ska stå "Kapitalskyddat i USD", som i bilden nedan (I tryckt broschyr står det "Kapitalskyddat i SEK"):

Samlingsbroschyr sidan 8-9:
Kreditbetyg för Svenska Handelsbanken AB (publ) ska vara S&P: AA- / Aa3.

Samlingsbroschyr sidan 9:
I Kredithybrid USA Konsumtion ÅR nr 2158 ska det stå "...högavkastande amerikanska företagsobligationer..."

Produktbroschyr Autocall USA Konsumtion Combo & Kursskyddad kupong nr 2142 sidan 4:

I den tryckta broschyren är exempel 3 beräknad med en lägre kursskyddad kupong på 4%.

Den kursskyddade kupongen ska istället vara på 5%. Exemplet ska istället vara som nedan:

Korrigerad broschyr i PDF-format finns här >>

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.