Skräddarsydda modellportföljer

2013-11-08

Fokus i novemberemissionen - Portfölj Mix


I varje aktuellt erbjudande presenterar Garantums Kapitalförvaltning, med ansvarig chef Martin Skugge i spetsen, ett antal färdiga portföljförslag. Precis som med modellportföljerna i vår diskretionära kapitalförvaltning, gäller det också här att hitta balans mellan risk- och avkastningsnivå och utnyttja produkters enskilda styrkor till att forma slagkraftiga helheter. På så sätt får också investerare som inte är kapitalförvaltningskunder möjlighet till skräddarsydda, välbalanserade placeringsalternativ. För nuvarande emission har vår medarbetare Carl-Johan Runer bidragit med sina erfarenheter från marknaden och komponerat emissionens Mix-portfölj.

 

 

 

 

Carl-Johan tar utgångspunkt i Garantums grundläggande syn på att börserna för tillfället inte är övervärderade. ”Inte heller ser kreditmarknaden med sina kreditspreadar instabil ut om vi ser till de gångna årens historik såväl som dagens behov hos företag av självfinansiering” menar Carl-Johan vidare. “Med dessa förutsättningar är jag komfortabel med att investera i kreditlänkade produkter och placeringar med riskbarriär. Tack vare att jag är bekväm med att inte enbart investera i placeringar med skyddat belopp, kan jag skapa en portfölj som ger möjlighet till större flexibilitet.”   

 

   
  Carl-Johan Runer, försäljning  

”Modern kapitalförvaltning handlar om att skydda kapital, öka chansen till avkastning samt att generera ett kassaflöde. Och vad fungerar då bättre än en portfölj sammansatt av olika strukturerade produkter” resonerar Carl-Johan när han presenterar en Mix-portfölj full av möjligheter som också bär ett naturligt släktskap med tidigare Mix-portföljer. Nu precis som då är Mix ett alternativ för investerare som kan se avkastningsmöjligheterna som ett noggrant avvägt paket av vad olika produkttyper och inriktningar kan ge.

 


Portfölj Mix – November

GAP+ Aktieindexobligation Kina nr 1642                                    30%
Sprinter Sydeuropa Smart Bonus nr 1678                                  30%
Autocall BREC Plus/Minus Defensiv nr 1699                                30%
Kreditcertifikat High Yield Europa 1708                                       10%

 

Portfölj Mix tar uppsida mot både tillväxtmarknader och Europa, som tillräknas goda möjligheter till tillväxt även om marknadsläget är utmanande, enligt Garantums makroanalys. Därutöver ger portföljen även chans till ett årligt kassaflöde på mellan 3,73% på investerat belpp, även om underliggande marknader inte uppvisar en positiv utveckling.

 

”Det ser inte ut som stora siffror, men sätter du det i relation till ränteläget blir bilden en annan. Möjligheten finns alltid till uppsida från marknaden och skulle den tvärtemot vända ned har vi fortfarande placeringar i vår portfölj som skyddar investerat kapital och ger någonting tillbaka. Effektiv rådgivning med ökad chans till avkastning helt enkelt. Samtidigt uppnår vi en bra diversifiering mellan marknader och emittenter.”

 

”Vi vet att nedgångar kan kosta i kundportföljerna” säger Carl-Johan avslutningsvis. ”Vi vet också att oavsett en grundmurad analys och en bra tillgång till information kan svarta svanar ställa till det. Och det väldigt snabbt. Det gör att den moderna investeraren både efterfrågar skydd och ökad chans till avkastning. Och ser vi exempelvis bakåt tiden, med historik av stora svängningar på världens marknader, kan vi se att portföljer konstruerade med olika strukturerade produkter har gett bra värdeökning till våra kunder.”

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.