Aktierna i Arjo delas ut till Getinges aktieägare

2018-01-19

En extra bolagsstämma har beslutat att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Arjo till aktieägarna i Getinge. Aktierna i Arjo delas ut till Getinges aktieägare i proportion till varje aktieägares innehav i Getinge på den föreslagna avstämningsdagen för utdelningen (den 8 december 2017). För varje aktie i Getinge erhålls en aktie av motsvarande slag i Arjo.

För mer info se extern länk >>

Följande av Garantums placeringar kommer att beröras: 

Justeras med R-faktor 0.821721
SE0007278742
SE0008586069

Justeras med R-faktor 0.8491879
SE0010101220
SE0009889769

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.