Aktivistfonder – tydliga ägarambitioner gör skillnad i storbolagen

2018-03-28

De säger upp och anställer. Sliter upp ingrodda strategier och strukturer för att implementera nya. Gör omvärlden entusiastisk och många upprörda. Aktivistfonderna och deras ägare blir allt större och inflytelserikare. Flera storbolag har fått ge efter för aktivisterna. I synnerhet är det en aktivistfond som har tagit aktiemarknaden med storm – Cevian.

Den största aktivistfonden i Sverige är Cevian Capital som grundades år 2002 av Christer Gardell och Lars Förberg. Fonden innehåller vanligtvis ca 10-15 bolag och har många gånger lyckats ge en storslagen vinst åt investerarna från bolagen de har ett tydligt ägande i. Måltavlor är bolag med en passiv ledning utan en tydlig ägarbild som anses presterat under sin potential.

Lindex var Cevians första bolag att ta en aktiv position i, med målsättningen att höja vinstmarginalen i bolaget. Lindex fick delvis en ny styrelse samt en helt ny ledning. Bolaget genomgick förändringar som bland annat innebar inkomstförstärkningar samt kostnadsnedskärningar. Verksamheten i Tyskland stängdes ned och motsvarande butiker öppnades upp i Tjeckien och Baltikum. Cevian lämnande Lindex efter 3 år med en vinst på drygt en 1 miljard kronor.

ThyssenKrupp, Metso, Autoliv och Ericsson är fyra bolag som Cevian också har ett tydligt ägande i. Fyra bolag som har underpresterat på grund av interna strukturer och otydliga aktieägarambitioner. Outnyttjad värdepotential skapar utrymme för operativa förbättringar vilket ger tillfälle för Cevian att röra om i grytan. Omstruktureringar i dessa fyra bolag kan därför ha goda förutsättningar för att öka aktieägarvärdet.

Garantum har i aktuell emission en placering som just riktar sig mot aktivistfonden Cevian och de fyra bolagen ThyssenKrupp, Metso, Autoliv och Ericsson.

Autocall Aktiv Ägare Combo Max nr 3367
Broschyr >>
Teckningsanmälan >>

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.