• Vi har uppgraderat vårt IT-system. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Autocall Svenska bolag Månadsvis – hela 66,56% i avkastning på 4,5 år!

2019-03-07

I september 2014 lanserade vi våra första Autocalls med månadsvisa observationer. En av dem var Autocall Svenska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2008. Tanken med månadsvisa observationer var att öka möjligheterna till avkastning och på så sätt få en jämnare fördelad avkastningsprofil. Nu dryga 4,5 år senare har placeringen gått till förfall med en total avkastning på 66,56%. Under samma period hade börsens OMXS30-index stigit med 15,5%.  

Den fantastiska avkastningen var ett resultat av placeringens konstruktion. Varje månad kunde 1,28% på hela det investerade kapitalet betalas ut. Föll ingen av aktierna med 20% eller mer hade man möjlighet att erhålla en avkastning på över 15% per år.

 

Placeringen tickade på bra i början av löptiden och betalade ut kuponger. Ericsson var en av placeringens underliggande aktier som senare under löptiden fick problem. Ericssons aktie handlades ner då bolaget hade svårigheter att visa på tillväxt och bättre lönsamhet, vilket drabbade placeringen negativt. Under den perioden var placeringen till och med under sin riskbarriär och nere på marknadsvärden kring 50%.
Eftersom aktier tenderar att röra sig en hel del över en femårsperiod ” har man löptiden med sig”. Det betyder att barriärerna och löptiden finns där av en anledning och det är nästan alltid värt att låta placeringens olika funktioner få verka fullt ut. Denna placering är ett typexempel på detta.


Sommaren 2018 repade sig Ericsson så pass mycket att placeringen återigen stängde över kupongbarriären. Under denna period hade 36 månaders kuponger ackumulerats och investerare fick på en och samma gång kuponger på 46,08% utbetalt direkt i depån.


Detta är bara ett av flera bra exempel på hur lyckade våra Autocalls har varit. Under 2018 hade vi 62 förfall i autocalls och under 2017 hade vi 77 st. Samtliga dessa stängde över riskbarriären med en genomsnittlig effektiv årsavkastning på 12,8% (2018) respektive 13,2% (2017).


I aktuell emission har vi 3 stycken månadsvisa autocall:

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.