Autocall Svenska bolag Månadsvis – hela 66,56% i avkastning på 4,5 år!

2019-03-07

I september 2014 lanserade vi våra första Autocalls med månadsvisa observationer. En av dem var Autocall Svenska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2008. Tanken med månadsvisa observationer var att öka möjligheterna till avkastning och på så sätt få en jämnare fördelad avkastningsprofil. Nu dryga 4,5 år senare har placeringen gått till förfall med en total avkastning på 66,56%. Under samma period hade börsens OMXS30-index stigit med 15,5%.  

Den fantastiska avkastningen var ett resultat av placeringens konstruktion. Varje månad kunde 1,28% på hela det investerade kapitalet betalas ut. Föll ingen av aktierna med 20% eller mer hade man möjlighet att erhålla en avkastning på över 15% per år.

 

Placeringen tickade på bra i början av löptiden och betalade ut kuponger. Ericsson var en av placeringens underliggande aktier som senare under löptiden fick problem. Ericssons aktie handlades ner då bolaget hade svårigheter att visa på tillväxt och bättre lönsamhet, vilket drabbade placeringen negativt. Under den perioden var placeringen till och med under sin riskbarriär och nere på marknadsvärden kring 50%.
Eftersom aktier tenderar att röra sig en hel del över en femårsperiod ” har man löptiden med sig”. Det betyder att barriärerna och löptiden finns där av en anledning och det är nästan alltid värt att låta placeringens olika funktioner få verka fullt ut. Denna placering är ett typexempel på detta.


Sommaren 2018 repade sig Ericsson så pass mycket att placeringen återigen stängde över kupongbarriären. Under denna period hade 36 månaders kuponger ackumulerats och investerare fick på en och samma gång kuponger på 46,08% utbetalt direkt i depån.


Detta är bara ett av flera bra exempel på hur lyckade våra Autocalls har varit. Under 2018 hade vi 62 förfall i autocalls och under 2017 hade vi 77 st. Samtliga dessa stängde över riskbarriären med en genomsnittlig effektiv årsavkastning på 12,8% (2018) respektive 13,2% (2017).


I aktuell emission har vi 3 stycken månadsvisa autocall:

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.