Bra förutsättningar för våra placeringar med kreditexponering mot SAS

2016-04-04

Just nu råder det bra förutsättningar för villkoren i våra aktuella placeringar med kreditexponering mot SAS och det vill vi på Garantum ta till vara på. Därför tillhandahåller vi en lättöverskådlig sida där du hittar en sammanfattning om koncernen SAS, nyckeltal, villkor för berörda produkter och det aktuella läget för bolaget. 

Vi indikerar 5,5 % i årlig kupong, per den 4 april 2016, på vår Kreditobligation SAS 3 år där investeraren är garanterad sin avkastning förutsatt att inte SAS råkar ut för en kredithändelse. Utöver risken med kredithändelser har man som i alla obligationsplaceringar en kreditrisk gentemot emittenten.

Ta del av materialet här >> 

 

 

Läs mer om de två placeringarna med kreditexponering mot SAS nedan: 

KO SAS 3 år nr 2689       KO SAS, Bombardier & Stena KSK nr 2685
     
Anmälan >>       Anmälan >>
         
         
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.