Bygg bästa portföljen i en orolig marknad!

2020-02-18

Årets två första emissioner har sett lite annorlunda ut än vad vi har varit vana vid de senaste åren. Bland annat är kapitalskyddat tillbaka på riktigt och krediterna är bortplockade. Mats Eriksson, en av produktskaparna, berättar mer om hur vi har tänkt.

 

Hur har strukturerings-förutsättningarna sett ut?
– Vi kan konstatera att det har varit ett starkt tryck på kreditspreadar och att volatiliteten förblivit låg. Detta trots den stundande oron kring coronaviruset, brexit, det kommande amerikanska valet och de pågående handelsdiskussionerna mellan USA och Kina.

 

Berätta kort om inriktningen för aktuell emission
– Marsemissionen bygger vidare på samma inriktning som vi startat året. Jag skulle vilja dela in det i tre huvudspår/portföljer:

Det första är kapitalskyddade placeringar där vi ökar antalet placeringar med exponering mot norska kronan. Utöver de fyra aktieindexobligationerna i februari med exponering mot global infrastruktur, europeiska banker, tillväxtmarknaderna Asien och Ryssland har vi dessutom adderat lite mer spets i form två fondobligationer med inriktning mot dels teknik & småbolag samt mot Länsförsäkringars fastighetsfond. Vi har sett stora inflöden till investeringar mot dessa sektorer och de har båda haft ett väldigt bra fjolår. Vi tycker därför det är intressant att se till alternativ som kan skydda delar av den vinsten utan att behöva gå miste om en fortsatt uppgång. 


Det andra huvudspåret skulle jag beskriva som en kassaflödesportfölj. När det gäller kassaflödesprodukter så försvann flera alternativ när vi inför februariemissionen valde att tillsvidare plocka bort kreditstrukturerna. Vi tycker för närvarande att de villkor som råder i kreditmarknaden inte reflekterar riskerna. Vi har inför marsemissionen istället valt att utöka antalet autocalls med kursskyddade kuponger till tre varianter utan bolagsöverlappningar. Även om volatiliteten som till stor del ligger till grund för villkoren i dessa autocalls också är låg så tycker vi ändå att de erbjuder en attraktivare avkastning i förhållande till risk ur ett längre perspektiv. 


Det tredje huvudspåret är produkter som erbjuder en attraktiv avkastning även i en nedgående marknad. Produkterna jag skulle lägga in i denna kategori är främst (men inte enbart) Smart Bonus-strukturerna, Autocall Low Triggern samt 2-åriga Smart Bonus-autocallen. Samtliga av dessa placeringar erbjuder en god årlig avkastning ner till -25% resp. -40%. Om man inte är väldigt optimistisk inför de kommande åren så borde en kombination av dessa utgöra väldigt intressanta portföljalternativ.

 

Vad är hetast på struktmarknaden just nu?
– Jag skulle säga de kapitalskyddade placeringarna med NOK-koppling samt Smart Bonus-produkterna. De senares förmåga att erbjuda en väldigt attraktiv avkastning även i en potentiellt nedgående marknad är något som är relativt unikt för strukturerade produkter. De är egentligen inte en ny placering/struktur hos oss men vi har sett ett tilltagande intresse i de senaste emissionerna. Det verkar som att många har upptäckt denna typ av placering först nu.

Vi har sju stycken kapitalskyddade placeringar, är kapitalskyddat tillbaka nu?
– Vi har haft en bra aktiemarknad en längre tid nu. Våra kapitalskyddade placeringar kan minska risken utan att investerare behöver gå ur marknaden och missa eventuell fortsatt uppgång. Vidare tycker vi att den aktuella NOK/SEK-kursen gör det attraktivt att ta valuta-kursrisk för att kunna utnyttja de högre norska räntorna och på så sätt få bättre villkor i placeringarna.

Har du några tips inför aktuell emission?
– Emissionen erbjuder som tidigare nämnt många bra portföljalternativ med både kapitalskyddsnivåer, kassaflöden och placeringar som ger god avkastning även i en negativ marknad. Se till att titta på några av de portföljförslag som vi satt samman och vikta dessa så att du får exponeringar som passar just för dina eller din kunds behov. Gå inte in för mycket i en enstaka placering/produkt.

 Se nedan färdigpaketerade portföljförslag – Kapitalskydd, Kassaflöde och Mix

Modellportfölj Kapitalskydd

Modellportfölj Kassaflöde

Modellportfölj Mix

     

   

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.