Därför är Optimal Start så bra

2017-04-19

Mutskandaler har cirkulerat kring företaget, sittande VD fick sparken och personalneddragningar väntas efter svaga resultat. Bolaget Ericsson har haft en tuff period under 2016. Det är ett välkänt faktum att finansmarknaden ogillar osäkerhet. Detta har återspeglats på Ericssons aktiekurs som har fallit sedan våren 2015. Turbulensen kring bolaget har gjort många investerare osäkra. Vid vilken tidpunkt ska man gå in på marknaden? En tajmingproblematik som funktionen Optimal start kan utnyttja. 

Tajmningproblematiken är ett av de största investerarproblemen i marknaden. Telekombolaget Ericsson är åter i kris och många investerare håller andan. Aktien har på ett år tappat ca 25% även om kursen sedan årsskiftet stigit ca 10%. Att gå in på marknaden vid rätt tidpunkt kan vara helt avgörande huruvida din investering blir lyckad eller inte. En tajmingproblemtik som funktionen Optimal start i Autocall Svenska bolag Recovery Optimal Start & Kursskyddad kupong nr 2640 kunde utnyttja.

Idén om Optimal start föddes när en investerare ville ta hem vinsterna i sin aktie- och fondportfölj. Det fanns bara ett problem, skulle han sälja först och försöka vänta in ett bra köptillfälle eller bara skifta kapitalet till en aktieindexobligation? Frågeställningen ledde till en idé om att skapa en placering som löste problemet. Optimal start, dvs. en fördelaktig start, innebär att ditt startvärde för underliggande tillgång mäts under ett antal veckor på specifika observationsdagar och sätts sedan till den lägst noterade nivån.

För ett år sedan, den 7 april 2016, startade placeringen Autocall Svenska bolag Recovery Optimal Start & Kursskyddad kupong nr 2640. I denna placering ingick Ericsson som ett av fyra underliggande bolag, med en aktuell aktiekurs på 80,25. Observationsperioden för Optimal start pågick under de första fyra veckorna med fem observationsdagar. Då funktionen mäter sämst utvecklad aktie, i detta fall Ericsson, som föll kraftigt i mitten av april. Fallet berodde delvis på en svag kvartalsrapport. Mellan den 13 april och 12 maj hade aktien fallit från 83,6 till 61,5. Tack vare funktionen Optimal start fick investerare startkursen från den 6 maj (62,3) istället för ordinarie startkursen från den 7 april. Ericssons startkurs i placeringen sänktes således med ca 22%.

Hade Autocall Svenska bolag Recovery Optimal Start & Kursskyddad kupong nr 2640 inte haft funktionen Optimal start utan endast sin ordinarie startdag skulle placeringen inte gått till förfall det här året. Då Ericsson endast låg -5,3% från sin optimala starkurs på observationsdagen den 7e april får nu investeraren 116% av nominellt belopp tillbaka redan efter ett år. 

Tycker du att placeringar med Optimal Start låter intressant? I vår aktuella emission och aktiv handel erbjuder vi placeringar med optimal start, där du som investerare kan få en fördelaktig start.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.