Diversifiera dina kreditinnehav

2017-11-23

Vi har gjort många kreditobligationer med ett underliggande referensbolag. De har varit mycket populära och gett bra avkastning. Samtidigt som de på grund av dess popularitet och goda avkastning riskerar att bli en för stor del av många portföljer. Det är därför viktigt att komma ihåg att diversifiera mellan olika kreditplaceringar för att sprida riskerna.

  • I likhet med att en enskild aktie inte ska utgöra en för stor del av den totala portföljen ska inte heller krediter med ett underliggande referensbolag göra det.
  • Lösningen är att diversifiera mellan olika underliggande bolag - lägg inte alla ägg i samma korg.
  • I och med rådande marknadsläge finns det många som har möjlighet att till bra avkastning minska allt för stora exponeringar.
  • För att minska risken är det inte nödvändigt att sälja allt. Om en del av portföljen har blivit för stor finns möjligheten att istället sälja delar av den.

Ett annat sätt att diversifiera är genom våra kreditlänkade placeringar bestående av flera referensbolag. Referensen är ett index bestående av 75 eller 100 olika High Yield bolag. Som investerare är man skyddad mot ett visst antal kredithändelser i de underliggande referensbolagen istället för att ta risk på ett bolag.

 

I aktuell emission har vi två placeringar med två olika index, antingen mot USA eller Europa:

Kreditobligation High Yield USA Kvart 3255
Kreditobligation High Yield Europa Kvart 3261
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.