Europaexponering i Garantums Kapitalförvaltning

2021-10-12

Det finns flera faktorer som talar för Europa just nu. Inom Garantums kapitalförvaltning kan du som kund få Europaexponering på flera olika sätt. Vi tog en kort pratstund med Måns Axelsson som är ansvarig portföljförvaltare, diskretionär fondallokering  samt förvaltar fonden Aktie-Ansvar Total om vad Garantums kapitalförvaltning kan erbjuda och hur vi ser på Europa.

 

Vad erbjuder Garantums kapitalförvaltning?

– Garantums Kapitalförvaltning erbjuder skräddarsydda lösningar. Hos Garantum kan du investera i diskretionär portföljförvaltning där förvaltarna använder olika typer av tillgångsslag för att utnyttja det rådande marknadsklimatet. Utifrån en global omvärldsbevakning konstrueras portföljer för alla typer av kunder, i olika riskklasser. Diskretionära portföljer erbjuds antingen via fonder, aktier eller strukturerade produkter – eller som en kombination. Utöver utbudet av diskretionära alternativ sätter Garantum även ihop modellportföljer där du som kund eller rådgivare kan hitta inspiration kring hur du kan konstruera en fond- eller struktportfölj.

 

Hur ser viktningen ut mot Europa i de olika erbjudandena?
– Europa är en aktiemarknad som laggat efter många andra marknader, framförallt USA, de senaste åren. Skillnaden i avkastning är 373% mot 192% de senaste 10 åren. Anledningen till den enorma avvikelsen är sannolikt en kombination av sektorsammansättning, diverse minikriser i form av Grekland- och Brexit samt olika tillväxtförutsättningar. Vår uppfattning är att pendeln håller på att svinga till Europas favör med en total öppning av ekonomierna, synkroniserade finanspolitiska stimulanser samt en verkstad- och industrisektor som gynnas mer av vart vi befinner oss i cykeln.

I våra diskretionära portföljer ligger vi just nu med en aktievikt mot Europa om 47% (21% i världsindex). Tonvikten i vår exponering ligger mot Tyskland och Sverige och lite undervikt mot de Sydeuropeiska marknaderna. Även i våra modellportföljer dominerar Europa i aktievikt, och vikten varierar mellan de olika riskklasserna.

"Vår uppfattning är att pendeln håller på att svinga till Europas favör"

 

Varför ser ni Europa som intressant just nu?
– Vi är övertygade om att portföljförvaltning och portföljkonstruktion kräver flexibilitet och att vi som förvaltare ska kunna uttrycka våra bästa idéer. Därför är vi inte bundna till någon geografisk region, utan kan röra oss fritt över olika aktiegränser. Vinst- och försäljningstillväxten i Europa ser lovande ut och de europeiska aktiemarknaderna ser attraktivt värderade ut jämfört med mycket annat. Vi ser därför Europa som intressant just nu, både i absoluta och relativa termer, och har möjligheten att positionera våra portföljer utifrån detta. Vi är övertygade om att en hög grad av flexibilitet ger oss en extra spets att skapa långsiktig god riskjusterad avkastning.

 

Läs mer om Garantums kapitalförvaltningen här >> 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.