Fastställda villkor emission november 2016

2016-12-01

Fastställda villkor för placeringarna med sista teckningsdag den 24 november 2016.

Namn            

Indikerad
deltagande-
grad

Fastställd
deltagande-
grad
Indikerad
Bonus/
kupong
Fastställd
Bonus/
kupong
BNP AC Läkemedel Kvart PM 2862                 3,5% 3,55%
BNP AC Sv bolag OS KSK 2858                 4%/19% 4%/20%
CS AO Råvarubo SFB 90% 3 år USD 2852             1,2 1,48    
CS AO USA SFB 90% 3 år USD 2851             1,5 1,84    
DDB KO Stena 6 år 2861                 7% 8,1%
GAP AO Global ÅR 2849             0,5 0,71    
GAP AO Sverige 2848             1,0 1,09    
GAP FO AA Aktiehedge 2850             1,0 1,0    
GAP+ AO Europa 2847             1,5 1,8    
GS AC Sv bo Combo 90% Skydd 2863                 2%/8,5% 2%/8,15%
GS AC Sv bolag Combo Kvart 1 år 2864                 2%/6% 2%/6%
GS AC Sverige 2860                 8,5% 8,7%
NDA KO Bombardier Kvart 2878                 5,1% 5,1%
SG AC Sv bolag Low Trigger 2855                 16% 14,6%
SG AC USA Konsumtion Mån PM 2865                 1% 1%
SG AC Verkstad Max Kvart 2877                 6,25% 6,55%
SG KB Sv Bolag Kvartalsvis 2870                 2% 2%
SG KO High Yield Europa 2854                 6,4% 6,5%
SG KO High Yield USA kvart 2866                 6,2% 6,75%
SHB AC Svenska Banker PM 2857                 3,8% 3,3%
SHB SPR Sverige Platå OS 2859             2,4 2,3    
BNP FH Sverige 2875             1,25 1,3    
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.