GAP hittar sin styrka i en beprövad sanning – ensam är inte stark!

2017-05-15

GAP/GAP+ innebär slagkraftigare villkor tack vare flexibiliteten i konstruktionen. Med GAP/GAP+ är det möjligt att fördela kapitalskyddet och därmed kreditrisken mot flera banker till skillnad från traditionella placeringsalternativ. 

GAP/GAP+ fungerar i praktiken som en vanlig kapitalskyddad strukturerad placering, såsom en aktieindexobligation, bestående av en skyddad del och en tillväxtdel. Skillnaden är att kapitalskyddet kan fördelas mellan flera olika banker i GAP och GAP+. Därmed sprids risken vilket förhindrar att hela det skyddade beloppet påverkas ifall någon av bankerna skulle få ekonomiska problem. För dig som investerare blir vinningen en placering med större spridning av kreditrisken utan att behöva ge avkall på avkastningspotentialen.

Ytterligare en fördel med GAP och GAP+, jämfört med en konventionell aktieindexobligation, är att GAP skapas med redan utgivna obligationer vilka erbjuder bättre villkor än nyemitterade. Resultatet blir placeringsalternativ med starkare villkor för investerare.

Största skillnaden mellan GAP och GAP+ är kostnadsstrukturen. GAP+´s kostnadsmodell liknar en fond. För dig som investerare innebär det en placering med högre avkastningsmöjlighet vid större  uppgångar än vad som annars hade varit möjligt. Dessutom förenklas jämförbarheten med exempelvis fondplaceringar. Se fördjupning om GAP+ special på sid 4.

Aktuella vinstsäkringar för GAP ooch GAP+
Tack vare den senaste tidens återhämtning på börsen finns det nu flera GAP/GAP+ placeringar med attraktiva marknadsvärden. Detta  innebär att du har möjlighet att göra vinstsäkringar och eventuella återinvesteringar. I aktuell emission har vi flera GAP/GAP+ med olika underliggande tillgångar.

 

GAP Aktieobligation Sverige 3051 >>
GAP Aktieobligation Europa 3052 >>
GAP+ Aktieobligation Sverige 3053 >>
GAP+ Aktieobligation Europa 3054 >>
   
   
  • Placeringen har en avkastningsmöjlighet som motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,0 gånger korgens eventuella uppgång.

  • Slutvärdet för underliggande korg beräknas som ett genomsnitt av korgens värde månadsvis under löptidens sista 2 år (25 observationer).

  • Vid en negativ utveckling för korgen är det nominella beloppet kapitalskyddat på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter ca 8 år.

  • Placeringen har en avkastningsmöjlighet som motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,6 gånger korgens eventuella uppgång.
  • Slutvärdet för underliggande korg beräknas som ett genomsnitt av korgens värde månadsvis under löptidens sista 2 år (25 observationer).

  • Vid en negativ utveckling för korgen är det nominella beloppet kapitalskyddat på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter ca 8 år.

   
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.