I vågskålen – våga eller en andra våg

2020-06-25

Det är fortsatt COVID-19 som styr inramningen för världsekonomin och därmed också utvecklingen på finansmarknaderna. Inbromsningen i världsekonomin är just nu osedvanligt abrupt och det är svårt att sätta siffror på djupet i recessionen. Den exceptionellt snabba och kraftiga inbromsningen omöjliggör dessutom underbyggda prognoser på utvecklingen härifrån och framåt.


Att tillväxttappet blir historiskt stort står dock utom tvivel, men avgörande för marknaden blir hur pass långvarig snarare än djup recessionen blir. En unik situation har samtidigt lett till extraordinära policyåtgärder från regeringar och centralbanker. Åtgärder som skapar förutsättningar för att ekonomierna ska kunna återhämta sig när restriktioner lättas. Öppnandet av ekonomierna har också lett till en ökad optimism att recessionen, om än djup, ska bli kortvarig. En optimism som även avspeglas i att börsvärderingarna har skjutit i höjden. Förväntningarna på aktiemarknaden skulle kunna tolkas som att bolagens vinster under två eller tre kvartal kommer att sjunka påtagligt, men att de redan mot slutet av året ska bli betydligt bättre. Är det rimliga förväntningar? Det är alltjämt omöjligt att sia om. Pandemins fortsatta utveckling blir avgörande.


Risken för bakslag i form av en smittspridning som återigen ökar eller en eventuell andra våg i höst är hela tiden överhängande. Men, under de senaste nästan tjugo åren har vi haft börsvärderingar lika utmanande höga vid två tidigare tillfällen. Båda gångerna steg börsen trots att den var dyr och osäkerheten stor. Hög börsvärdering behöver inte betyda att börsen är dömd till nedgång.Läs hela krönikan här, PDF >>

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.