• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

I vågskålen – våga eller en andra våg

2020-06-25

Det är fortsatt COVID-19 som styr inramningen för världsekonomin och därmed också utvecklingen på finansmarknaderna. Inbromsningen i världsekonomin är just nu osedvanligt abrupt och det är svårt att sätta siffror på djupet i recessionen. Den exceptionellt snabba och kraftiga inbromsningen omöjliggör dessutom underbyggda prognoser på utvecklingen härifrån och framåt.


Att tillväxttappet blir historiskt stort står dock utom tvivel, men avgörande för marknaden blir hur pass långvarig snarare än djup recessionen blir. En unik situation har samtidigt lett till extraordinära policyåtgärder från regeringar och centralbanker. Åtgärder som skapar förutsättningar för att ekonomierna ska kunna återhämta sig när restriktioner lättas. Öppnandet av ekonomierna har också lett till en ökad optimism att recessionen, om än djup, ska bli kortvarig. En optimism som även avspeglas i att börsvärderingarna har skjutit i höjden. Förväntningarna på aktiemarknaden skulle kunna tolkas som att bolagens vinster under två eller tre kvartal kommer att sjunka påtagligt, men att de redan mot slutet av året ska bli betydligt bättre. Är det rimliga förväntningar? Det är alltjämt omöjligt att sia om. Pandemins fortsatta utveckling blir avgörande.


Risken för bakslag i form av en smittspridning som återigen ökar eller en eventuell andra våg i höst är hela tiden överhängande. Men, under de senaste nästan tjugo åren har vi haft börsvärderingar lika utmanande höga vid två tidigare tillfällen. Båda gångerna steg börsen trots att den var dyr och osäkerheten stor. Hög börsvärdering behöver inte betyda att börsen är dömd till nedgång.Läs hela krönikan här, PDF >>

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.