Jakten på ränta

2017-09-04

I rådande ränteläge tar många ränteplacerare på sig mer risk än de kanske borde i jakten på avkastning. Några av våra lösningar är att leta utanför räntevärlden och föreslå alternativ genom produkter med funktioner som ger en ränteliknande avkastning till en rimlig risk.

Investeringar i traditionella ränteprodukter ger i nuläget lite eller i värsta fall ingen avkastning alls. En situation som dessutom förvärras av att inflationen nu ligger över två procent. Det innebär att ränteplaceringar nästan säkert leder till minskad köpkraft för en investerare. Företagskrediter har i många fall fyllt gapet. Samtidigt har en ökad efterfrågan medfört att avkastningen på den här typen av placeringar också har krympt. För att idag få en avkastning i linje med en normal placering i räntor med låg risk, måste man röra sig betydligt längre ut på riskskalan. Ibland kanske längre än vad som är önskvärt.

Vår uppgift är bland annat att hitta lämpliga företagskrediter men utbudet av bolagskrediter vars risk fortfarande står i relation till avkastning är begränsat. Ett sätt att minska risken är genom diversifiering. Man kan även titta på produkter med funktioner som ger en ränteliknande avkastning till en rimlig risk.

Kapitalskyddade aktieobligationer är idag, trots långa löptider, ett intressant alternativ. Istället för att se den här typen av produkter som alternativ till en börsinvestering, så lämpar de sig väl för en investerare som söker ränteliknande avkastning. Genom att ha som mål att sälja av produkterna även vid mindre uppgångar – uppgångar i linje med den saknade räntan – blir de ett sunt alternativ till traditionella ränteplaceringar. Detta eftersom kapitalskyddet medför att risken är i nivå med en kortränteplacering. Kapitalskyddade autocalls är ett annat sätt att kombinera låg risk med potential till en ränteliknande avkastning eller bättre. Ett större steg ut på riskskalan, men inte större än många företagskrediter, kan vara att i en autocall knyta risk och avkastningspotentialen till en korg av aktier istället för den sämst presterande aktien.

En besvärlig ränteinramning ställer en investerare inför stora utmaningar. Några av våra lösningar är att leta utanför räntevärlden enligt devisen ”rätt placering vid rätt tillfälle”:

GAP Aktieobligation Sverige nr 3157
GAP Aktieobligation Europa nr 3158
GAP Aktieobligation Sverige SFB 90% 4 år nr 3159
GAP+ Aktieobligation Sverige nr 3160
GAP+ Aktieobligation Europa nr 3161
Autocall Nordiska bolag Combo Kapitalskydd nr 3164 
Kreditobligation High Yield USA Kvartalsvis nr 3165
Kreditobligation Stena Kvartalsvis nr 3170 
Kreditobligation Stena Aktiebonus nr 3177 

 

Läs artikeln i PDF >>

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.