Kombinera mera – strukturerade placeringar
och fonder i utmärkt förening

2018-06-04

Det låga ränteläget har länge varit utmanande vilket inneburit att Garantums kreditobligationer blivit mycket populära bland kunderna. Inte minst för den höga, årliga avkastning som betalas ut årsvis eller kvartalsvis och som dessutom är känd i förväg – givet att inte risken aktualiseras.

Kontinuerliga utbetalningar från en strukturerad placering skapar också nya investeringsmöjligheter – i exempelvis fonder. Hur en kreditobligations höga kupong kan utnyttjas tillsammans med en investering i fond har alltfler tagit fasta på för att öka avkastningsmöjligheterna ytterligare och sprida riskerna i portföljen.

 

Låt oss titta på ett praktiskt exempel där nominellt 1 Mkr (2,5% courtage tillkommer) investeras i Kreditobligation High Yield USA nr 3388 med en årlig, indikativ kupong på 9% (90 000 kr), med kvartalsvis utbetalning. Om kupongutbetalningarna återinvesteras automatiskt via autogiro i exempelvis fonden Aktie-Ansvar Kvanthedge skulle investeraren få en fond som de senaste fem åren i genomsnitt gett en nettoavkastning på ca 7%. Fonden har dessutom låg samvariation med utvecklingen av traditionella ränte- och aktiefonder över tid.

 

Om vi antar att kupongerna från kreditobligationen återinvesteras i fonden varje kvartal och att nettoutvecklingen (efter förvaltningsavgifter) blir detsamma som det historiska genomsnittet de senaste fem åren (ca 7%) så skulle exempelvis den sammanlagda kupongen under första året växa från 90 000 kr till nästan 122 000 kr fram till kreditobligationens slutdag efter fem år. Tack vare ränta-på-ränta effekten blir detta ett smart och enkelt sätt att få det investerade kapitalet att fortsätta jobba i marknaden men nu på fler fronter och med en ny exponering.Återinvesteringar i Aktie-Ansvar Kvanthedge (7% per år)

Illustrationen ovan utgör endast ett exempel för att underlätta förståelsen av tillvägagångssättet. Räkneexemplet är förenklat och baseras på rent hypotetiska avkastningsnivåer. Beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning.

 

Gå till Garantums Fonderbjudande

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.