Korrigeringar - emission med sista teckningsdag 2 december 2015

2015-11-03

Korrigeringar i mellanemission - sista teckningsdag 2/12.

I den tryckta produktbroschyren för Autocall Bank & Försäkring Kapitalskydd nr 2518 är det på sidan 6 angivet fel datum 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.