Korrigeringar - emission med sista teckningsdag 2 december 2015

2015-11-03

Korrigeringar i mellanemission - sista teckningsdag 2/12.

I den tryckta produktbroschyren för Autocall Bank & Försäkring Kapitalskydd nr 2518 är det på sidan 6 angivet fel datum 

Välkommen att kontakta oss.

Garantum Fondkommission AB
Box 7364, 103 90 Stockholm
Besöksadress: Norrmalmstorg / Smålandsgatan 16
Tel: +46 8 522 550 00 
Fax: +46 8 522 550 99
E-post: info@garantum.se

Org.nr: 556668-1531
VAT: SE663000323101

I sparkoncernen Garantum Invest ingår även: 

Aktie-Ansvar
Garantum Partner

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.