Kredithändelse i Portugal Telecom påverkar placeringar med Nordea som emittent

2016-08-09

Nu har tidigare meddelad kredithändelse i Portugal Telecom bekräftats av emittenten Nordea. Kredithändelsen drabbar 31 utestående produkter som Garantum arrangerat och har Nordea som emittent. Nedan listas vilken effekt kredithändelsen får på dessa produkter.

Produktnamn

ISIN

Aktuell nedskrivning

Återstående nominellt belopp

NP KH Asien N11 1412 

SE0004925899

2 %/200 kr

9 400 kr

NP KH Europa Export 1413

SE0004873487

2 %/200 kr

9 400 kr

NP KO East Capital Ryssland 1374 

SE0004869303

2 %/200 kr

9 400 kr

NP KO Sverige 1375 

SE0004869311

2 %/200 kr

9 400 kr

 
På grund av kredithändelsen kommer Nordea att skriva ned utestående nominellt belopp för 4 av de drabbade produkterna som listas här ovanför. För dessa produkter har hittills 3 kredithändelser bekräftats utav emittenten. Det nominella beloppet i dessa produkter skrivs därför ned med 2% utav det nominella beloppet för händelsen i Portugal Telecom, från 9 600 kr till 9 400 kr. Samtidigt har marknadskursernas värde i % justerats upp i samband med denna nedjustering.  

 

Produktnamn

ISIN

Bekräftade händelser

Aktuellt förfallobelopp

NP KO USA Export 1113 170116

SE0004270106

3

112,80%

NP KO USA Export 1130 170116

SE0004298115

3

112,80%

 
2 Kredithändelser har inträffat. Återbetalningsbeloppet skrivs i och med det ned från ursprungliga 120% till 112,80%. (120% - 2,4%*3 Händelser).  

 

Produktnamn

ISIN

Bekräftade händelser

Skydd, antal händelser

NDA KH Sverige Top Pick 1569

SE0005136942

3

5

NP KO High Yield Europa 1438

SE0005033289

3

5

NP KO High Yield Europa 1489

SE0005095486

3

5

NP KO High Yield Europa 1610

SE0005218583

2

4

NP KH Europa Export 1436

SE0004977106

3

5

NP KH VIPS 1488

SE0005036654

3

5

NP KH Europa Export 1486

SE0005095510

3

5

NP KH Def Sverige 1662

SE0005338217

2

20

NP KH Def USA Export 1661

SE0005338225

2

20

NP KO High Yield Europa Def 1334

SE0004808186

3

25

NDA KH Def USA Export 1568

SE0005136934

3

25

NP KH Def USA Export 1609

SE0005218591

2

24

NP KH Def Sverige Top Pick 1623

SE0005218633

2

24

NP KO High Yield Europa Def 1369

SE0004869287

3

25

NP KO USA Export 1376

SE0004869329

3

25

NP KH Def Kina 1415

SE0004873479

3

25

NP KO High Yield Europa Def 1409

SE0004899862

3

25

NP KH Def USA Export 1414

SE0004899888

3

25

NP KH Def USA Export 1437

SE0004977114

3

25

NP KH Def USA Export 1487

SE0005095502

3

25

NP KH Asien 1449 EUR

FI4000052782

3

5

NP KH Asien 1478 EUR

FI4000052931

3

5

NP KH Asien 1503 EUR

FI4000052980

3

5

NP KO High Yield Europa 1386 EUR

FI4000041157

3

5

NP KO High Yield Europa 1380 EUR

FI4000041165

3

5

 
Dessa strukturer har ett skydd gentemot ett visst antal kredithändelser, kredithändelsen påverkar därför inte det utestående nominella beloppet.  
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531/VAT nor SE663000323101        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.