Lång ränteplacering kan bli kort aktieplacering med Kreditobligation Stena Aktiebonus

2017-09-27

Problemet för en investerare ligger i att det idag inte finns något rimligt räntealternativ. Det har medfört att investerare i sin jakt på avkastning har tvingats in i tillgångsslag längre ut på riskskalan. Hur kan man få avkastning utan att behöva ta alltför stor risk? Kreditobligation Stena Aktiebonus kan erbjuda en spännande möjlighet.

Det bästa av två världar 
Kreditobligation Stena Aktiebonus är en kombination av en kreditobligation och en autocall där vi plockat ut respektive produkttyps främsta egenskaper. Fördelen med kreditobligationer är det höga riskjusterade kassaflödet och avsaknaden av aktierisk. Däremot är löptiderna längre vilket gör att kreditrisken i referensbolaget kan riskera att öka. En autocall kan ge hög avkastning även i en stillastående marknad, vilket är tacksamt på en svag börs. Dock har autocall en aktierisk, faller en aktie under riskbarriären drabbas hela placeringen negativt. Kreditobligation Stena Aktiebonus är det bästa av en kreditobligation och en autocall helt enkelt. 

 

Hur fungerar Kreditobligation Stena Aktiebonus?

  • Fast kupong från kredit
  • Hög ackumulerande kupong från fyra aktier 
  • Ingen riskbarriär 
  • Möjlighet till inlösen varje år 

Placeringen ger utöver kreditobligationens årliga ränteavkastning chans till en årlig ackumulerande aktiebonus. Vid varje årlig observationsdag kan placeringen lösa in i förtid. Det innebär att man kan komma ur den längre löptiden som en kreditobligation annars har. Om placeringen löser in i förtid erhålls en kupong på 14% (indikativt) och per år istället för den sista årliga ränteavkastningen på 4%. Detta sker om underliggande bolag (AstraZeneca, SKF, Swedbank och Volvo) slutar på eller över inlösenbarriären på en observationsdag. 

Placeringen har inte någon riskbarriär som i en vanlig autocall, utan risken är knuten till referensbolaget Stena AB precis som i en kreditobligation. Fördelen blir, när risken är knuten till ett referensbolag, att man undviker att en enskild aktie styr risken i placeringen.

Med andra ord kan investerare ta del av en stigande eller oförändrad börs med en hög årlig aktiebonus och möjlighet till inlösen varje år. Samtidigt som placeringen i en negativ börsutveckling inte har någon aktierisk men ändå ger en avkastning som med råge slår en traditionell ränteplacering. Allt detta utan att man behöver ta allt för stor risk. För tittar vi på räntan – vad är alternativet.

 

Kreditobligation Stena Aktiebonus nr 3177

Illustrationen ovan. Aktiebonusen är indikativt 14% per år och kupongutbetalningarna 4% per år. Om placeringens aktiebonus aktualiseras vid en årlig observationsdag avslutas placeringen i förtid och emittenten återbetalar aktiebonus plus nominellt belopp. Vid en sådan inlösen erhålls inte den sista årliga kupongen på 4%. Illustrationen är en förenkling och är inte skalenlig.Historisk avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Som i allt sparande kan du förlora pengar. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du sätta dig in i den mer utförliga informationen i placeringens broschyr. 

 

Läs mer om placeringen broschyr här >>

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.