Modellportfölj Optimal Start - lättare än någonsin att tajma börsen

2016-03-10

I turbulenta perioder, som i nuvarande marknadsläge, skapas intressanta investeringsmöjligheter för den som vet när det är dags att investera på börsen. Att investera vid ett tillfälle då kurserna står lågt för sedan dra fördel stigande kurser är något som kan ge stora fördelar för din portfölj.

Med funktionen Optimal Start startar respektive placerings underliggande tillgång på den lägsta nivån under en förutbestämd period i början av placeringens löptid, i det fall underliggande tillgång är en aktiekorg startar till och med varje enskild aktie på sin lägsta kurs. Modellportfölj Optimal Start kombinerar placeringar med olika inriktning men alla med Optimal Start, två egenskaper för att hitta rätt balans mellan risk och avkastning.

Ett sätt att hantera det är att alltid försöka sprida portföljen mot flera placeringar, tillgångsslag och löptider men också genom att ha möjlighet att "tajma" börsen. Med vår modellportfölj Optimal Start får du en portfölj för den som söker en aktierelaterad avkastningsmöjlighet och dessutom hjälp med att veta när det är dags att investera. Portföljen har inte låg risk, men den erbjuder en möjlighet att sprida riskerna och chans till en god avkastning.

Mer information om Modellportfölj Optimal Start i aktuellt erbjudande >>

Garantum Kapitalförvaltning För en mer skräddarsydd lösning erbjuder Garantum en diskretionär förvaltning i strukturerade placeringar. Utöver att välja placeringar är det viktigt med en löpande aktiv förvaltning för att uppnå bästa möjliga avkastning. Utifrån olika förvaltningsmandat som bygger på investerarens riskprofil, kan vi skräddarsy en unik förvaltningsportfölj för varje enskild kund. Denna tjänst vänder sig till alltifrån privatpersoner till företag och institutioner. För mer information är ni välkomna att kontakta oss eller er rådgivare.

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.