Produkter som påverkas av kredithändelse i Norske Skogindustrier ASA

2016-05-31

ISDA Determinations Committee har deklarerat att en kredithändelse (rekonstruktion) har inträffat i bolaget Norske Skogindustrier ASA per den 22 april (tidigare publicerad artikel på Garantums hemsida om kredithändelsen hittar du här).

Extern länk om kredithändelsen >>

 

Kredithändelsen i Norske Skogindustrier ASA påverkar kreditserierna iTraxx Europe Crossover S7-S23.
Följande, av Garantum utgivna, strukturer påverkas:

 

Handelsbanken

Société Généralé

Nordea

Danske Bank

SE0005131364

SE0004391076

SE0004808186

FI4000170535

SE0005131760

SE0004478824

SE0004869329

 

SE0005398138

FI4000039219

SE0004869303

 

SE0005503422

SE0004546000

SE0004869287

 

SE0005503935

SE0004579282

FI4000041157

 

FI4000064530

SE0004722817

FI4000041165

 

FI4000064597

SE0004807162

SE0004925899

 

SE0005307733

SE0004869170

SE0004873487

 

SE0005704392

SE0004925469

SE0004873479

 

FI4000064969

SE0005795002

SE0004899888

 

SE0006081964

SE0006027652

SE0004899862

 

SE0006082244

SE0007525860

SE0004977114

 

SE0006081709

FI4000071238

SE0004977106

 

FI4000065172

SE0006825980

SE0005033289

 

SE0005131406

SE0006800314

FI4000052782

 

SE0005131398

SE0007186432

FI4000052980

 

SE0005398153

 

SE0005095486

 

SE0005503406

 

SE0005095502

 

SE0005503950

 

SE0005095510

 

SE0005398146

 

SE0005036654

 

SE0005503414

 

FI4000052931

 

SE0005503943

 

SE0005218583

 

SE0005704350

 

SE0004270106

 

SE0006082533

 

SE0004298115

 

FI4000065214

 

SE0004869311

 

 

 

SE0005136934

 

 

 

SE0005136942

 

 

 

SE0005218633

 

 

 

SE0005218591

 

 

 

SE0005338217

 

 

 

SE0005338225

 

Officiella bekräftelser kring hur detta påverkar varje separat produkt, så som eventuell nedskrivning av nominellt belopp/kupong, kommer löpande under Juni/Juli i takt med att vi bekräftat med berörda motparter. 

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.