Produktporträtt – Sprinter Emerging Markets Smart Bonus nr 2052

2018-06-08

År av erfarenhet har gett Garantum många lärdomar – en av dem är att marknaden tidvis kan vara mycket oförutsägbar. I detta produktporträtt tittar vi närmare på Sprinter Emerging Markets Smart Bonus nr 2052 som blev en lyckosam affär trots en nyckfull marknad. Investerare fick nominellt belopp tillbaka plus en kupong på 13% trots att tre av fyra index hade negativ utveckling.

Sprinter Emerging Markets Smart Bonus nr 2052 följde fyra underliggande index som såg ut att ha goda förutsättningar när placeringen först lanserades i november 2014. Men det har hänt mycket på 3,5 år – den politiska risken har ökat i flera tillväxtländer, en ny president i USA har pressat mexikanska tillgångar och dollarn har stärkts vilket har tyngt utvecklingen för länder som lånar i USD. Detta är tre av många händelser som påverkat tillväxmarknaderna de senaste åren vilket också har ändrat utsikterna för underliggande index. Nu när placeringen avslutats hade tre av fyra index en negativ utveckling. Det kinesiska indexet, IShares China Large Cap ETF, var det index som hade utvecklats bäst med en positiv utveckling på 13,57%.

 

Underliggande     Vikt     Startkurs     Riskbarriär     Justerad kurs     Justerad utveckling
CECE Composite Index EUR     100%     1699,29     1019,57     1675,09     -1,42%
iShares China Large Cap ETF     100%     40,60     24,36     46,11     13,57%
iShares MSCI Brazil Capped ETF     100%     41,85     25,11     35,33     -15,58%
MSCI MXC Invest B MKT Index ETF     100%     65,33     39,20     44,71    

-31,56%

 

Sprinter Emerging Markets Smart Bonus är ett lysande exempel på hur Garantums strukturerade placeringar kan gardera dig mot bakslag när marknadsutvecklingen i viss mån blir sämre. Funktionen Smart Bonus innebär att du efter löptidens slut, utöver ditt investerade belopp, får en extra avkastning i form av en kupong om alla index på slutdagen ligger över riskbarriären. Riskbarriären i det här fallet låg på -40% och indexet med sämst utveckling låg på -31,56%. Detta innebar att investerare fick nominellt belopp tillbaka plus en kupong på 13% trots att tre av fyra index hade negativ utveckling.

 

 

Teckning pågår i nya Sprinter Smart Bonus
Sprinter Emerging Markets Smart Bonus nr 2052 är ett bra bevis på att Garantum konstruerar placeringslösningar som kan ge en god avkastning i både en stigande, sidledes eller fallande marknad. Är du också intresserad av en placering som kan ge avkastning i samtliga börsklimat? Prata med din rågivare, nu har vi nämligen två Sprinter Smart Bonus i vår aktuella emission. Ena är mot Asien och den andra är mot Sydeuropeiska banker. Två marknader som många gånger kan vara nyckfulla och svåra att förutse. Med en Smart Bonus i din portfölj får du full uppsida om det går bra, tack vare deltagandegraden, och riskbarriären som krockkudde på nedsidan om marknaden sviker.

 

Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande och investerat belopp kan såväl öka som minska i värde. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida avkastning.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.