Portugal och PSI20

2017-01-24

Utvecklingen i Portugal som börjat vända tillbaka har hittills inte reflekterats i PSI20. Inflationen är på väg upp tillsammans med konsumentförtroendet och BNP-tillväxten är upp kraftigt under tredje kvartalet 2016.

Inflation

 

BNP-tillväxt

 

Ökat förtroende och optimism

 

PSI20 Bolag

Indexet reflekterar tyvärr inte den portugisiska ekonomin då det i dagsläget endast består av 18 bolag fördelade enligt diagrammet ovan.

 

PSI20 Sektorer

Sektorfördelningen ser ut enligt diagramet ovan.

 

Historisk kursutveckling

Anledningen till att index har gått dåligt beror på Banco Comercial Portugues SA som tidigare utgjort en stor del av indexet gått väldigt dåligt. Idag utgör dock banken en avsevärt mindre del av index än bolaget tidigare gjort. PSI20 är dock idag kraftigt överviktat i alternativ energi vilket kommer att driva utvecklingen framåt.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.