Enkelt att överföra värdepapper till depå hos Garantum!

2016-12-13

För att underlätta flytt av värdepapper till depå hos oss har vi sammanställt allt du som rådgivare behöver veta för att snabbt kunna hjälpa din kund.

OBS! Tänk på att kontrollera vilka värdepapper som är godkända i respektive depåtyp hos Garantum.

Vill kunden i samband med överföring av värdepapper få med de ursprungliga anskaffningsvärdena till sin Garantum-depå så kan kunde logga in och uppdatera sina anskaffningsvärden eller skicka in följande blankett:

Rapportering av anskaffningsvärde PDF >>

1. Skicka med depåöppningshandling för Garantum-depå!
Det viktigaste för att kunna överföra värdepapper till en depå hos Garantum är att det faktiskt finns en Garantum-depå att leverera värdepapprena till. Därför är första prioritet att sända oss komplett ifyllda depåöppningshandlingar (om nu kunden inte redan har en Garantum-depå).

Depåöppningshandlingar kan skickas in i samband med andra nödvändiga blanketter för överföring av värdepapper.

Depåöppningshandlingar PDF >>

2. Från depå till depå hos Garantum
För att flytta värdepapper till depå hos Garantum använder du denna blankett:

Överföring- och avslutsfullmakt PDF >>


I de fall endast vissa värdepapper ska överföras ska kryssboxen "Överföring från depå till VP-konto | Fondkonto" väljas. Viktigt är då att du anger ISIN-nummer och korrekt antal.

Från ISK till ISK hos Garantum
En överföring mellan två investeringskonton kan göras direkt utan försäljning, precis som vid en överföring från en depå till en annan depå. Här går det bra att använda en och samma blankett till samtliga typer av värdepapper:

Flytt av värdepapper inom Investeringssparkonto PDF >>

Det är viktigt att fylla i blankettens båda sidor. Specificera enskilda värdepapper och glöm inte att ange ISIN-nummer – om bara namn anges kan vi inte säkerställa vilket värdepapper det rör sig om.Danica, SEB Life och Movestic – byte av depåistitut
För byte av depå med Danica eller SEB Life som försäkringskal används olika blanketter. Dessutom ska också ifylld PEP-blankett samt vidimerad kopia på ID-handling skickas med i båda fall för att fullmakt ska kunna aktiveras.

Danica
Byte av depåinstitut PDF >>
Fullmakt-Insyns-/rådgivningsfullmakt (för Danica) PDF >>
PEP – person i politiskt utsatt ställning PDF >>
Kom ihåg: vidimerad kopia på ID-handling

Både Danicas egen blankett ”Byte av depåinstitut” samt en fullmakt för kunden och insynsfullmakt för rådgivare behövs. Det som är det viktiga här är att ange vilken avgift försäkringen ska ha. Även om avgiften är densamma som tidigare måste den anges på Danicas byteshandling.

SEB Life
Byte av depå SEB Life PDF >>
Fullmakt PDF >>
Insyns-/rådgivningsfullmakt PDF >>
PEP – person i politiskt utsatt ställning PDF >>
Kom ihåg: vidimerad kopia på ID-handling

För SEB Life används denna blankett tillsammans med Garantums egna blanketter för fullmakt och insynsfullmakt för rådgivare. När det gäller byte av depåinstitut hos SEB Life är det viktigt att underskrivna blanketter skickas in i original, dvs ej kopierade.

Märk väl att nödvändiga blanketter och vidimerad kopia på ID-handling ska skickas till Danica, Movestic respektive SEB Life som godkänner dem och i sin tur skickar dem till oss.

Movestic
Ansökan om depå privat Movestic PDF >>

Handlingarna ska fyllas i för hand och skickas in i original till Movestic.

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.