Split och inlösen i Electrolux

2021-10-12

Electrolux har beslutat att göra en aktiesplit (2:1) för att sedan lösa in den ena aktien för 17 SEK per aktie. På grund av det justerar vi startvärdet för Electrolux i de placeringar där aktien ingår genom att multiplicera startvärdet för aktien med en r-faktor om 0,9153, vilket sänker startkursen.

För mer info, se extern länk >>


Nedan produkter kommer att påverkas av händelsen

SE0010101261

SE0010297143

SE0010442079

SE0010547539

SE0010714212

SE0011762798

SE0012740512

SE0013050705

SE0013235579

SE0014782355

SE0014782488

SE0013514460

SE0014782116

SE0014782173

SE0014782207

XS1549458146

XS1549456520

XS1549457924

XS1549452701

SE0014959961

SE0016276885

SE0009580681

SE0010833434

SE0013408853

SE0011670629

SE0007640016

SE0006453411

SE0010100800

SE0011788355

NO0010837842

SE0014959938

SE0014959755

SE0014959599

SE0016276919

SE0013408309

SE0013408499

SE0013408028

SE0013408135

SE0013408143

SE0014959623

SE0014453767

NO0010923139

SE0015505052

SE0014453643

SE0010050070

SE0011897586

SE0013101565

SE0013101656

SE0013379526

SE0013379609

SE0013379724

SE0013379781

SE0013379849

SE0013774882

NO0010781289

NO0010782964

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.