Sprinter Smart Bonus x2 – ett smart placeringsalternativ

2018-03-15

I aktuell emission har vi tagit fram alternativ på vår efterfrågade Sprinter med funktionen Smart Bonus x2. Placeringsalternativets styrka är kombinationen av kursfallsskydd med möjligheter till bra avkastning i både stigande, sidledes och fallande marknad. Inriktningarna som finns är råvarumarknader, Asien eller nyheten skogsbolag.

Chans till Bonus på vikande eller sidledes marknad
Samtliga sprinter i aktuell emission har en riskbarriär på 70% eller 65%. Så länge som underliggande tillgång med sämst utveckling inte ligger under denna barriär efter löptidens slut ger placeringen avkastning i form av en bonuskupong. Och nominellt belopp återbetalas. Bonus x2 ger dig som investerare dessutom chans till ytterligare en bonuskupong om underliggande tillgångar ligger över sin startkurs på placeringens slutdag.

Trippel möjlighet
Placeringsalternativet ger alltså bra avkastning även om underliggande tillgångar har en svag utveckling – går marknaden istället upp ger placeringen chans till ännu bättre avkastning! Överstiger den sammanvägda kursuppgången för tillgångarna placeringarnas två bonuskuponger får du som investerare istället full uppsida från börsen i avkastning.

Med Smart Bonus x2 kan investerare på så sätt erhålla en smart placering som möjliggör avkastning i samtliga börsklimat.

Läs mer om våra aktuella placeringar med Smart Bonus x2 här >>

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.