Två nya fonder med inriktning mot tillväxt- och frontiermarknader

2021-09-30

Vi utökar nu fondutbudet med två nya fonder med inriktning mot tillväxt- och frontiermarknader från East Capital. De är specialiserade förvaltare inom just dessa marknader och ledorden är långsiktighet, lokal närvaro, egen analys och aktiva aktieurval.

Den första fonden är East Capital Global Emerging Markets Sustainable och investerar i tillväxtmarknader med fokus på högkvalitativa bolag med långsiktiga tillväxtutsikter. Fonden har för avsikt att få exponering mot bolag som framgångsrikt hanterar hållbarhetsrisker (miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfaktorer) och/eller bidrar till hållbar utveckling i tillväxtmarknader, t.ex. bolag inom förnyelsebar energi och energieffektivitet. Bolagen ska ha en stark alternativt snabbt förbättrad hållbarhetsrating som genereras, utvärderas och uppdateras kontinuerligt inom East Capitals ESG-betygssystem. Investeringsfilosofin är baserad på ett aktivt aktieurval genom fundamental analys, ett långsiktigt perspektiv och lokal närvaro på marknaderna.

 

Den är andra fonden är East Capital Global Frontier Markets vars mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot bolag belägna på frontiermarknader världen över. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera åtminstone 75 procent av sina tillgångar direkt eller indirekt i aktier eller aktierelaterade värdepapper i bolag belägna på frontiermarknader eller som bedriver en väsentlig del av sin ekonomiska verksamhet där. Frontiermarknader definieras som mindre framskridna och mindre åtkomliga tillväxtmarknadsländer som ingår i index relaterade till frontiermarknader. Fonden får även investera i alla länder som klassificeras som tillväxtmarknader, eller på alla andra marknader som ännu inte klassificerats som frontiermarknader, men som enligt investeringsförvaltarens åsikt uppvisar samma ekonomiska egenskaper som de länder som ingår i index relaterade till frontiermarknader.

Gå till East Capital Global Emerging Markets Sustainable >>

Gå till East Capital Global Frontier Markets >>

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.