Vad innebär olika brytpunkter i kreditobligationer?

2017-11-01

Kreditlänkade placeringar passar dig som i första hand söker efter en räntelik placering men med högre avkastningsmöjlighet. Du kan också tänka dig en annorlunda variant av skydd jämfört med traditionella räntealternativ, där brytpunkter avgör risken. Brytpunkter innebär att risk- och avkastningsnivåer skräddarsys efter investerares olika behov. 

Placeringens brytpunkter indikerar risknivån. Den första brytpunkten visar hur många kredithändelser en investerare är skyddad mot. Den andra brytpunkten visar vid vilken kredithän­delse som placeringens nominella belopp är noll. Brytpunkterna kan erbjuda ett skydd mot ett antal kredithändelser innan de påverkar nominellt belopp. Dock kan ett fåtal kredithändelser efter detta skydd få en betydande negativ effekt på det nominella beloppet. Således kan en placerings brytpunkter påverka risken men med en ökad risknivå kommer en ökad avkastningspotential i form av en indikerad ränta/kupong. Observera att en placering med mer offensiva brytpunkter innebär högre risk. Detta på grund av att värdet på andrahandsmarknaden kan komma att variera kraftigare (mer volatilt) än värdet för en placering med mer defensiva brytpunkter. 

 

Offensiva brytpunkter

De offensiva brytpunkterna innebär en högre risk där det nominella beloppet minskas dubbelt så fort som med de defensiva brytpunkterna men ger också högre fast avkastning. 

 

Defensiva brytpunkter

De defensiva brytpunkterna innebär en lägre risk där det nominella beloppet minskar med 5% istället för 10% per händelse över 16. De defensiva brytpunkterna ger lägre kupong men man har betydligt mer skydd om det börjar gå dåligt.

 

Som i de flesta placeringar finns det ett tydligt samband mellan risk och avkastning. Därför väljer vi att erbjuda båda varianterna för att man själv ska få ta ställning till vilken risknivå man vill ha på sina kreditplaceringar.

 

                                             Brytpunkter

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.