Varför har risken i Kreditobligation Stena sjunkit?

2016-02-19

Man får i dagsläget väldigt hög ränta om man är villig att ta kreditrisk på Stena AB. Räntan på en 6-åriga kreditobligationen har exempelvis stigit från drygt 6% till drygt 8% under de senaste månaderna.  Detta beror bland annat på att Stena är känsligt för ett lågt oljepris och att marknaden i dagsläget anser att risken i företagets obligationer är hög. 

SPIS riskskala avseende kreditstrukturer baseras på underliggande kredits kreditvärdighet och nivån på placeringens ränta. När räntan stiger bidrar detta till att risken sjunker oavsett om ökningen är en effekt av att marknaden anser att risken har ökat i bolaget. Modellen beräknar risken för en kredithändelse baserat på bolagets kreditvärdighet. I Stenas fall har inget kreditvärderingsinstitut sänkt kreditvärdigheten. Man kan därför säga att modellen anser att risken är oförändrad samtidigt som räntorna har ökat vilket i sin tur leder till att riskskalan ger en lägre risk på placeringen. Moodys gick 9/2 2016 ut med information om att man kommer att se över Stenas kreditvärdighet med anledning av den nya marknadssituationen. Skulle en eventuell revidering leda till en sänkning av kreditvärdigheten kan det medföra ett nytt, högre riskbetyg i riskskalan. 

Länk till Kreditobligation Stena 6 år nr 2648 >>

Välkommen att kontakta oss.

Garantum Fondkommission AB
Box 7364, 103 90 Stockholm
Besöksadress: Norrmalmstorg / Smålandsgatan 16
Tel: +46 8 522 550 00 
Fax: +46 8 522 550 99
E-post: info@garantum.se

Org.nr: 556668-1531
VAT: SE663000323101

I sparkoncernen Garantum Invest ingår även: 

Aktie-Ansvar
Garantum Partner

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.