Varför strukturerade placeringar? - Här har du svaret

2017-03-08

Sedan Garantums första publika emission lanserades fram till och med 2016 har våra strukturerade placeringar genererat en genomsnittlig effektiv årsavkastning på hela 7,6% (7,1% efter samtliga kostnader). Ett resultat som står sig mycket väl i förhållande till mer traditionella investeringsformer.

Garantum har alltid legat i framkant vad gäller utvecklingen av strukturerade placeringar. Målsättningen för oss på Garantum är att sätta strukturerade placeringar på kartan som konkurrenskraftiga alternativ till traditionella placeringar. För att göra detta möjligt arbetar vi på Garantum ständigt med att förbättra och utöka vårt placeringsutbud för att skapa de bästa förutsättningarna för varje enskild investerare.

Av de placeringar som löpt till förfall är det hela 71% som gett en positiv avkastning, det är nästan tre av fyra placeringar. Då ska vi som sagt var komma ihåg att vinstsäkringar, det vill säga försäljningar där investerare avyttrat placeringar innan förfallodagen för att säkra hem avkastning, inte är inräknade i denna statistik.

Ser vi till histogrammet framgår det att den största delen av placeringarna gett en avkastning mellan 0% till 20%. Placeringarna som har gett negativ avkastning uppgår till 21,3%. Men det är endast i 5,5% av utfallen där riskbarriären har brutits på slutdagen. För resterande 15,8% har förlusten kommit sig av förlorad överkurs, det vill säga överkursalternativ till placeringar med skyddat belopp som inte har gett avkastning, men där nominellt belopp trots allt har återbetalats.

Tack vare kapitalskydd är det slutligen 7,6% som har betalat tillbaka nominellt belopp detta oavsett hur negativ utvecklingen varit för underliggande tillgångar. Dessa placeringar har varken gett positiv eller negativ avkastning. Ser vi till statistiken talar mycket för att en investering i någon av Garantums strukturerade placering har goda förutsättningar att bli en lyckosam affär.

Samtliga utfall av Garantums förfallna publika placeringar 

Här avses samtliga förfallna placeringar noterade i SEK som Garantum arrangerat från 2005-03-29 till och med 2016-12-31. Skräddarsydda placeringar är exkluderade.

Under den tid vi har konstruerat strukturerade placeringar har marknaden upplevt både uppgångar och nedgångar. På Garantum älskar vi utmaningar och har omfamnat varje förändring i det ekonomiska klimatet. Några av våra mest framgångsrika placeringar har i själva verket tagits fram i tider av oro på börsen. Istället för att se hinder har vi sett nya möjligheter att utnyttja marknadsläget – den ädla konsten att välja rätt placering vid rätt tillfälle. Detta har resulterat i att av totalt 643 strukturerade placeringar är det 456 som har förfallit med positiv avkastning. Det tycker vi är bra. Vad tycker ni?

Läs även "En god investering – 10 års avkastning med Garantums strukturerade placeringar

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.