Vinstsäkra dina placeringar – bli en vinnare i det långa loppet

2017-05-30

Tack vare den senaste tidens börsutveckling och lättade politiska orosmoln finns nu flera placeringar med möjlighet till vinstsäkring. Det är Garantums övertygelse att den som vågar omallokera i sin portfölj blir en vinnare i det långa loppet. Helt enkelt - välja rätt placering vid rätt tillfälle.

Historien visar att många av våra placeringar haft en mycket gynnsam utveckling långt innan löptiden passerat. Vilket kan leda till att allokeringen mellan produkter och tillgångsslag har förändrats från utgångsläget. Exempelvis kan andelen av portföljen som är kapitalskyddad ha förändrats. För att då säkra den orealiserade vinsten kan det vara en fördel att sälja och omplacera i din portfölj, för att på så vis försäkra dig mot eventuella framtida nedgångar.  

Vid en omplacering i en motsvarande placering höjs kapitalskyddet baserat på det nya nominella beloppet, vilket reducerar risken i din placering. Vid en återinvestering kan du även fortsättningsvis ha kvar en placering mot den marknad som intresserar dig.

I pågående emission har investerare möjlighet att fortsätta bygga bra portföljer och ta positioner för framtida vinstsäkringar. Emissionen stänger 26 juni.

 

Läge att vinstsäkra? 

Förfallo-
dag

ISIN-
namn

Produkt-
namn
Marknads-
kurs*, %
Långsiktig
kurs*, %
Förslag i ny
emission
2018-07-04 XS0860992766 GAP AO Global Ti 1426 197,8 213,33 GAP AO Sverige 3051,
GAP AO Europa 3052
2019-01-04 XS0895795895 GAP AO Europa Export 1474 179,82 186,71 GAP AO Europa 3052
2018-07-04 XS0860993145 GAP AO USA Export 1423 155,79 153,51

GAP AO Europa 3052,
GAP AO Sverige 3051

2019-10-04 XS1022166877 GAP+ AO USA Export 1776 131,61 119,93 GAP+ AO Sverige 3053,
GAP+ AO Europa 30541
2019-12-27 XS1053954696 GAP+ AO Global 1870 126,27 125,72 GAP+ AO Sverige 3053,
GAP+ AO Europa 30541

*daglig

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.