Du meddelas vid värdeminskning i din depå

Om du har en depå/ISK under rådgivning eller förvaltning kommer du få ett meddelande från oss om värdet minskar med 10 procentenheter eller mer. Detta är något som alla finansiella institut måste göra och syftet med den bakomliggande lagstiftningen är att öka kundskyddet genom att göra kunderna uppmärksamma på större förändringar i marknadsvärdet.

 

Värdet på din depå beräknas dagligen genom att jämföra aktuellt marknadsvärde med det ingående marknadsvärdet som gällde vid rapporteringsperioden början. Rapporteringsperioden sker kvartalsvis och vid inledningen av varje ny kvartalsperiod nollställs beräkningen. Du kan som mest få en rapport per tröskelvärde om 10 procentenheter per period, dvs vid -10%, -20% osv.


Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande och investerat belopp kan såväl öka som minska i värde. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida avkastning. Det är naturligt att börsen över tid rör sig både upp och ner. Det är lika naturligt att man känner sig besviken eller orolig när värdet på ens portfölj går ner. De flesta av Garantums placeringar innehåller någon typ av riskskydd, och för den långsiktiga investeraren är dagliga förändringar i marknadsvärdet inte särskilt relevant. Vi hänvisar gärna till det s k ”långsiktiga värdet” som på ett bättre sätt återspeglar den verkliga potentialen i både de enskilda placeringarna och i depån som helhet. Prata gärna med din rådgivare, eller kontakta oss, för mer information kring hur man bör tänka.


Rapporten hittar du om du loggar in med BankID och väljer aktuellt konto samt fliken ”Dokument”.

 

Exempel på hur rapporten ser ut 


 

Så beräknas utvecklingen

 

 

 

Frågor & Svar

 

Varför får jag en rapport om värdeminskning i min depå?
Om du har depå hos Garantum får du i din depåinloggning en rapport om värdet i depån minskat med 10 procentenheter eller mer. Syftet med den bakomliggande lagstiftningen är att öka ditt kundskydd genom att göra dig uppmärksam på större förändringar i marknadsvärde. Rapporteringen sker kvartalsvis och vid inledningen av varje ny kvartalsperiod nollställs beräkningen. Du kan som mest få en rapport per tröskelvärde om 10 procentenheter per period.

 

Var hittar jag rapporten för värdeminskning?
Genom att logga in på vår hemsida och väljer depå så hittar du rapporten under menyfliken ”Dokument”.

 

Hur vet jag om jag har fått en rapport?
I de fall vi har en e-postadress skickar vi en notis till kunden om att det finns en rapport om värdeminskning i depån. Rapporten hittar du alltid i inloggat läge, välj aktuellt konto samt fliken ”Dokument”.

 

Behöver jag oroa mig om jag fått en rapport?
Rapporten är ingen uppmaning till dig att vidta åtgärder utan enbart till för att uppmärksamma dig om nedgången. Så länge som dina placeringspreferenser inte har förändrats så behöver du inte göra någonting. Att marknadsvärdet i olika finansiella instrument varierar över tid är normalt och påverkas av marknadens rörelser. Har du strukturerade produkter i depån behöver du även se till produktens egenskaper. Exempelvis kan marknadsvärdet på en Autocall gå ner om underliggande aktier har fallit mycket men placeringen kanske ändå kvalificerar sig för utbetalning av kuponger enligt placeringsvillkoren, något som rapporten inte tar hänsyn till. Detta gäller även för andra typer av strukturerade placeringar. Speciellt i inledningen av den fasta löptiden kan marknadsvärdet röra sig mycket utan att det exempelvis påverkar de kuponger som ska betalas ut enligt placeringsvillkoren.

Vill du få mer information om förändringen i din depå tar du enklast kontakt med din rådgivare så kan denne berätta mer om utvecklingen i depå och i enskilda värdepapper. Naturligtvis är du alltid välkommen att kontakta oss på Garantum.

 

Om jag fått en rapport – betyder det alltid att depån ligger på minus?
Det behöver inte vara så. Rapporten innebär endast att depån minskat i värde med 10 procentenheter under kvartalsperioden. I praktiken kan depåns totalavkastning vara positiv sedan start men att den minskat under innevarande kvartalsperiod. Exempelvis så kan din totalavkastning vara +50% senaste två åren. Om depån går ner med 10 procentenheter eller mer får du en rapport, trots att depån fortfarande är på plus.

 

Hur ofta får jag en rapport?
Rapporteringsperioden sker kvartalsvis och vid inledningen av varje ny kvartalsperiod nollställs beräkningen. Du kan som mest få en rapport per tröskelvärde om 10 procentenheter per period, dvs vid -10 procentenheter, -20 procentenheter osv. Om depån är värd 100 vid kvartalsperiodens början kommer det därmed en rapport om depån blir värd 90, 80 osv.

 

Hur beräknas värdeminskningen?
Värdet på depån beräknas dagligen genom att jämföra aktuellt marknadsvärde med marknadsvärdet som gällde vid rapporteringsperiodens början. Insättningar och utdelningar under perioden påverkar inte beräkningen. Rapporteringsperioden sker kvartalsvis och vid inledningen av varje ny kvartalsperiod nollställs beräkningen. Beräkningen sker i procentenheter och inte i procent. Om depån är värd 100 vid kvartalsperiodens början kommer det därmed en rapport om depån blir värd 90, 80 osv. med utgångspunkt från tröskelvärden på -10 procentenheter, -20 procentenheter osv.

 

Beräknas nedgången för enskilda instrument eller för hela depån?
Vi gör inte beräkningar för enskilda instrument utan på hela depåns värdeförändring.

 

Hur beräknas förändringen om jag har flera depåer?
Beräkning sker alltid för respektive depå var för sig. Det innebär att du får ett meddelanden för varje depå och en enskild dag kan du få flera meddelanden om fler än en depå har en större värdeförändring.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.