Integritet och sekretess

Behandling av personuppgifter
Garantum värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. I vår dataskyddspolicy beskriver Garantum bland annat hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter samt dina möjligheter att begära åtkomst, rättelse och radering av dessa. Här hittar du
dataskyddspolicyn

Banksekretess
Banksekretess gäller enligt lag och innebär att vi inte får lämna ut några uppgifter om kunder till utomstående. Enligt lag eller författning kan vi dock vara skyldiga att till olika myndigheter lämna ut vissa uppgifter.

Cookies
När lagen om elektronisk kommunikation trädde i kraft den 25 juli 2003 innebar det att den som besöker en webbplats också måste bli informerad om att cookies används på webbplatsen. Du som besökare ska ha möjlighet att blockera användandet av cookies.

Så fungerar en cookie
En cookie är en textbaserad datafil som webbplatsen du besöker kan begära att få spara i din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge besökaren tillgång till olika funktioner och informationen i cookien kan användas för att följa en användares surfande.

Man brukar skilja på sessionscookies och fasta cookies. För att webbservern (Garantum) ska kunna hålla isär olika användare behövs sessionscookies. Under tiden du är uppkopplad mot webbplatsen lagras dessa cookies i datorns minne och när du loggar ut/stänger ner så försvinner den. Med en fast cookie kan olika webbsidor känna igen dig vid nästa tillfälle som du besöker samma webbplats.

Garantum använder cookies
För att underlätta för dig och ditt besök på vår webbplats använder vi båda typerna av cookies. Bland annat använder vi cookies för att ta fram besöksstatistik i syfte att förbättra utformningen av www.garantum.se och göra det enklare att besöka vår webbplats. Våra cookies kan inte på något sätt ställa till någon skada för dig eller din dator. Inte heller i något fall använder vi cookies för att registrera information om någon enskild person eller som är känslig ur användarens synpunkt.

Så stänger du av cookies
Godtar man inte att cookies används kan inställningarna ändras i webbläsaren så att den automatiskt blockerar cookies. Det kan dock medföra att www.garantum.se inte kan användas fullt ut.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.