• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Integritet och sekretess

Behandling av personuppgifter
Garantum värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. I vår dataskyddspolicy beskriver Garantum bland annat hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter samt dina möjligheter att begära åtkomst, rättelse och radering av dessa. Här hittar du
dataskyddspolicyn

Banksekretess
Banksekretess gäller enligt lag och innebär att vi inte får lämna ut några uppgifter om kunder till utomstående. Enligt lag eller författning kan vi dock vara skyldiga att till olika myndigheter lämna ut vissa uppgifter.

Cookies
När lagen om elektronisk kommunikation trädde i kraft den 25 juli 2003 innebar det att den som besöker en webbplats också måste bli informerad om att cookies används på webbplatsen. Du som besökare ska ha möjlighet att blockera användandet av cookies.

Så fungerar en cookie
En cookie är en textbaserad datafil som webbplatsen du besöker kan begära att få spara i din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge besökaren tillgång till olika funktioner och informationen i cookien kan användas för att följa en användares surfande.

Man brukar skilja på sessionscookies och fasta cookies. För att webbservern (Garantum) ska kunna hålla isär olika användare behövs sessionscookies. Under tiden du är uppkopplad mot webbplatsen lagras dessa cookies i datorns minne och när du loggar ut/stänger ner så försvinner den. Med en fast cookie kan olika webbsidor känna igen dig vid nästa tillfälle som du besöker samma webbplats.

Garantum använder cookies
För att underlätta för dig och ditt besök på vår webbplats använder vi båda typerna av cookies. Bland annat använder vi cookies för att ta fram besöksstatistik i syfte att förbättra utformningen av www.garantum.se och göra det enklare att besöka vår webbplats. Våra cookies kan inte på något sätt ställa till någon skada för dig eller din dator. Inte heller i något fall använder vi cookies för att registrera information om någon enskild person eller som är känslig ur användarens synpunkt.

Så stänger du av cookies
Godtar man inte att cookies används kan inställningarna ändras i webbläsaren så att den automatiskt blockerar cookies. Det kan dock medföra att www.garantum.se inte kan användas fullt ut.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.