• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Investerarskydd

Investerarskyddet gäller när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du som kund inte kan få ut dina värdepapper eller pengar.

Skyddet omfattar värdepapper som hanteras för kundens räkning i samband med att en investeringstjänst utförs (exempelvis köp, försäljning och deponering av värdepapper). Med värdepapper menas bland annat aktier, obligationer och olika typer av derivat. Rätten att få ersättning gäller även för medel som institutet tagit emot från kunder med redovisningsskyldighet i samband med utförandet av investeringstjänsten. Som kund kan du få ersättning upp till 250 000 kronor per kund och institut. Skulle depån ägas av flera personer räknas personerna var för sig och skyddet omfattar även juridiska personer.

Garantum har skyldighet att hålla isär dina värdepapper, och övriga kunders innehav, från våra egna tillgångar. Det sker genom att de värdepapper som du förvarar i din depå är registrerade på ett förvaltarkonto hos Euroclear Sweden i Garantums namn. Innehav i fonder är förvaltarregistrerade direkt hos respektive fondbolag. Genom denna särredovisning kan inte dina innehav blandas ihop med Garantums tillgångar och i praktiken innebär investerarskyddet att om Garantum går i konkurs så påverkas inte ditt värdepappersinnehav av konkursen.

Sparar du i kapitalförsäkring, privatpension, tjänstepension och IPS så omfattas dessa inte av insättningsgarantin eller investerarskyddet. Försäkringstagare har dock en förmånsrätt vid konkurs/utmätning (gäller inte IPS).

Läs mer om investerarskyddet »

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.