• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Årlig kostnadsredovisning

Nu finns en helt ny typ av årlig kostnadsredovisning som ger en överblick av vilka kostnader som du haft för de produkter och tjänster som är knutna till ditt engagemang hos oss. Olika typer av kostnader finns sedan tidigare alltid specificerade i bland annat faktablad, informationsbroschyrer och faktablad för strukturerade placeringar samt i prislistan på vår hemsida. Vissa kostnader i redovisningen kan ha blivit lägre än vad som först indikerats. I strukturerade placeringar anges exempelvis alltid en indikativ maximal engångskostnad som historiskt oftast blivit lägre än angiven maxnivå.


Du behöver inte göra någonting
Om du har depå hos Garantum hittar du din kostnadsredovisning i inloggat läge på din depå under fliken Dokument. Redovisningen kompletterar de ordinarie årsbesked som du fått tidigare och som innehåller detaljerad information om dina innehav och värdeutveckling i din depå. Beräknade kostnader kopplat till olika produkter och tjänster har även tidigare redovisats i den rådgivningsdokumentation som erhållits i samband med en investeringsrådgivning.


Exempel på kostnadsredovisningen för 2020

 

Som kund hos Garantum genom en rådgivare får du alltid tillgång till

• Personlig och licensierad rådgivare
• Lokalt kontor
• Individ- och behovsanpassad rådgivning
• Kvalificerad lämplighetsbedömning
• Investeringsrekommendationer och omplaceringsförslag
• Portföljanalyser och portföljförslag
• Granskning och kvalitetssäkring av givna råd
• Kvalitetssäkrat och brett utbud av konkurrenskraftiga produkter och tjänster
• Utbildning i sparande, investeringar och olika produkter
• Hållbara investeringar

Behöver du hjälp med dina investeringar eller har andra frågor tar du enklast kontakt med din rådgivare. Du är naturligtvis välkommen att höra av dig till oss på Garantum. Har du funderingar kring kostnadsredovisningen finns mer information nedan.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.