Årlig kostnadsredovisning

Nu finns en helt ny typ av årlig kostnadsredovisning som ger en överblick av vilka kostnader som du haft för de produkter och tjänster som är knutna till ditt engagemang hos oss. Olika typer av kostnader finns sedan tidigare alltid specificerade i bland annat faktablad, informationsbroschyrer och faktablad för strukturerade placeringar samt i prislistan på vår hemsida. Vissa kostnader i redovisningen kan ha blivit lägre än vad som först indikerats. I strukturerade placeringar anges exempelvis alltid en indikativ maximal engångskostnad som historiskt oftast blivit lägre än angiven maxnivå.


Du behöver inte göra någonting
Om du har depå hos Garantum hittar du din kostnadsredovisning i inloggat läge på din depå under fliken Dokument. Redovisningen kompletterar de ordinarie årsbesked som du fått tidigare och som innehåller detaljerad information om dina innehav och värdeutveckling i din depå. Beräknade kostnader kopplat till olika produkter och tjänster har även tidigare redovisats i den rådgivningsdokumentation som erhållits i samband med en investeringsrådgivning.


Exempel på kostnadsredovisningen:

 

Som kund hos Garantum genom en rådgivare får du alltid tillgång till

• Personlig och licensierad rådgivare
• Lokalt kontor
• Individ- och behovsanpassad rådgivning
• Kvalificerad lämplighetsbedömning
• Investeringsrekommendationer och omplaceringsförslag
• Portföljanalyser och portföljförslag
• Granskning och kvalitetssäkring av givna råd
• Kvalitetssäkrat och brett utbud av konkurrenskraftiga produkter och tjänster
• Utbildning i sparande, investeringar och olika produkter
• Hållbara investeringar

Behöver du hjälp med dina investeringar eller har andra frågor tar du enklast kontakt med din rådgivare. Du är naturligtvis välkommen att höra av dig till oss på Garantum. Har du funderingar kring kostnadsredovisningen finns mer information nedan.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.