Slutavräkning

BNP AO Batteri Teknik SFB 90% 4101

Utbetalning

Den 2024-04-08 så kommer 90,00 % av nominellt belopp att betalas ut.

Kommentar

 • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
 • Ett antal förbestämda aktier med bäst utveckling får en fast utveckling per aktie vid slutdagen. För resterande aktier erhålls den faktiska utvecklingen.
 • Produkten har en genomsnittsberäkning i slutet, vilket innebär att slutvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens slutvärde sätts sedan till den genomsnittliga nivån av dessa observationer.
 • Placeringen är delvis kapitalskyddad vilket innebär att emittent/erna har åtagit sig att återbetala nominellt belopp på återbetalningsdagen

Produktdetaljer

ISIN SE0015557046
Riskkategori Kapitalskyddad
Emittent BNP Paribas Issuance B.V.
Emissionskurs 100 %
90,00 %;
Kapitalskydd 90 %
Teckningspost 10 000 SEK
Valuta SEK
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB

Datum

Startdag 2021-03-25
Emissionsdag 2021-04-14
Utbetalningsdag 2024-04-08
Löptid 3 år

Arrangörsarvode

Efter upphandling och fastställande av villkor blev slutgiltigt arrangörsarvode i aktuell produkt: 2,84%, (0,95% per löptidsår).

Övrig produktinformation

Daglig produktuppdatering www.garantum.se

Kontaktuppgifter

 • Garantum Fondkommission AB
 • Box 7364 | Norrmalmstorg 16/Smålandsgatan 16
 • Tel +46 8 522 550 00
 • Fax +46 8 522 550 99
 • www.garantum.se
 • E-post info@garantum.se

De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.

Print