Flerårsöversikt för koncernen

Sedan starten 2004 har Garantum varje år kunnat visa god lönsamhet, detta trots den svåraste finanskrisen i modern tid. Den goda resultatutvecklingen har lett till att vi kunnat höja vårt egna kapital från 9 miljoner kronor till 257 miljoner kronor vid utgången av 2012. Vi har arrangerat över 50 miljarder kronor i nominell volym, byggt en stark kapitalbas och en god soliditet. Med det vill vi egentligen bara säga en sak: Garantum står på en stabil grund och du kan känna dig trygg i att göra affärer med oss. Siffrorna nedan avser Garantumkoncernen, dvs. verksamheterna inom Garantum Fondkommission AB och Aktie-Ansvar AB.

GARANTUM INVEST AB, KONCERNEN    (Tkr) 2016 2015
2014

2013

2012RESULTATRÄKNING          
Summa rörelseintäkter 226 269 303 398 265 815 314 764  242 261
Summa kostnader före kreditförluster

 

 

 -211 531


 

 

-231 670


-206 224

-193 367

 
-189 867
Rörelseresultat
14 737 
71 728
59 591


121 397

 
52 394
Skatt -5 144  - 17 596 -14 649 -27 938  -12 574
Årets resultat 9 594  54 132 44 942 93 459  39 820
           
BALANSRÄKNING          
Summa tillgångar 757 655   720 392 776 498 629 689  497 313
Summa skulder 545 119   478 892 515 048 318 546  240 303
           
Eget kapital


212 675


 

239 094

244 529

292 103 
240 571
Summa skulder och eget kapital 757 655   720 392 776 498 629 689 
497 313

 
           
KONCERNENS NYCKELTAL          


Balansomslutning, Tkr 757 655   720 392 776 498 629 689 
497 313

 
Soliditet, % 28   33 31 46  48
Medelantal anställda 100   89 74 65  61

 

 

 

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.