Flerårsöversikt för koncernen

Sedan starten 2004 har Garantum varje år kunnat visa god lönsamhet, detta trots den svåraste finanskrisen i modern tid. Den goda resultatutvecklingen har lett till att vi kunnat höja vårt egna kapital från 9 miljoner kronor till 257 miljoner kronor vid utgången av 2012. Vi har arrangerat över 50 miljarder kronor i nominell volym, byggt en stark kapitalbas och en god soliditet. Med det vill vi egentligen bara säga en sak: Garantum står på en stabil grund och du kan känna dig trygg i att göra affärer med oss. Siffrorna nedan avser Garantumkoncernen, dvs. verksamheterna inom Garantum Fondkommission AB och Aktie-Ansvar AB.

 

GARANTUM INVEST AB,
KONCERNEN    (Tkr)

             2017            2016            2015            2014            2013


RESULTATRÄKNING          
Summa rörelseintäkter 260 356 226 269 303 398 265 815 314 764
           
           
Summa kostnader före kreditförluster -245 607 -211 531 -231 670 -206 224 -193 367


           
           
Rörelseresultat 14 750 14 737 71 728 59 591 121 397


           
Skatt -6 652 -5 144 -17 596 -14 649 -27 938
Årets resultat 8 098 9 594 54 132 44 942 93 459
           
              
BALANSRÄKNING          
Summa tillgångar  1 137 606 757 655 720 392 776 498 629 689
Summa skulder 902 670 545 119 478 892 515 048 318 546
           
Eget kapital 235 165 212 675 239 094 244 529 292 103


           
Summa skulder och eget kapital 1 137 606  757 655 720 392 776 498 629 689
           
           
KONCERNENS NYCKELTAL          


           
Balansomslutning, Tkr 1 137 606 757 655 720 392 776 498 629 689
           
Soliditet, % 21 28 33 31 46
Medelantal anställda 116 100 89 74 65

 

 

 

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.