• Vi har uppgraderat vårt IT-system. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Garantums verksamhet

Garantums övergripande miljömål i verksamheten: Vi är övertygade om att god ekonomisk tillväxt går hand i hand med ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi på Garantum ska därför ha ett aktivt löpande arbete för att minska miljöpåverkan från egen verksamhet. 

 

Handlingsplan för Garantums miljöarbete 2019-2020

Område   Miljömål Uppdrag Status
  Garantum ska öka omsättningen av hållbara produkter/investeringar Garantum ska fortsätta lansera placeringar som baseras på gröna obligationer under 2019-2020  
         
  Garantum ska öka omsättningen av hållbara produkter/investeringar Intern kunskapshöjning om hållbara investeringar under Q1 2020  
         
  Garantum ska öka omsättningen av hållbara produkter/investeringar Genomför kampanj om Garantums kunderbjudande ”Select hållbar” senast Q1 2020  
         
  Garantum ska öka omsättningen av hållbara produkter/investeringar Utveckla informationen om hållbara investeringar på hemsidan senast Q4 2019  
         
  Avfall som inte går till källsortering ska minska. Undersök om sorteringen av avfall kan förbättras Q4 2019  
         
  Öka antal miljömärkta varor som köps in till kontoren Ta fram instruktioner för miljöanpassade IT-köp senast Q3 2019  
         
  Minska pappersförbrukningen Minska pappersförbrukningen på marknadsföringsmaterial med 60% vid uppföljning av miljömål Q4 2020  
         
  Öka antal miljömärkta inköp Ta fram instruktioner för miljöanpassade köp av livsmedel senast Q3 2019  
         
  Öka antal miljömärkta inköp Ta fram förslag på restauranger/hotell med hållbar profil senast Q3 2019  
         
  Minska klimatpåverkande gaser  Integrera miljöhänsyn i resepolicy senast Q4 2019  
         
  Minska klimatpåverkande gaser Rekommenderas att alltid ta miljövänligare alternativ när flygresan är <50 mil Q4 2019  
         
  Minska klimatpåverkan från egen verksamhet Klimatkompensera alla flygresor senast Q2 2020
         

 

 = Ny
       = Påbörjad        = Avklarad
                 
                 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.