Garantums verksamhet

Garantums övergripande miljömål i verksamheten: Vi är övertygade om att god ekonomisk tillväxt går hand i hand med ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi på Garantum ska därför ha ett aktivt löpande arbete för att minska miljöpåverkan från egen verksamhet. 

 

Handlingsplan för Garantums miljöarbete 2019-2020

Område   Miljömål Uppdrag Status
  Garantum ska öka omsättningen av hållbara produkter/investeringar Garantum ska fortsätta lansera placeringar som baseras på gröna obligationer under 2019-2020  
         
  Garantum ska öka omsättningen av hållbara produkter/investeringar Intern kunskapshöjning om hållbara investeringar under Q1 2020  
         
  Garantum ska öka omsättningen av hållbara produkter/investeringar Genomför kampanj om Garantums kunderbjudande ”Select hållbar” senast Q1 2020  
         
  Garantum ska öka omsättningen av hållbara produkter/investeringar Utveckla informationen om hållbara investeringar på hemsidan senast Q4 2019  
         
  Avfall som inte går till källsortering ska minska. Undersök om sorteringen av avfall kan förbättras Q4 2019  
         
  Öka antal miljömärkta varor som köps in till kontoren Ta fram instruktioner för miljöanpassade IT-köp senast Q3 2019  
         
  Minska pappersförbrukningen Minska pappersförbrukningen på marknadsföringsmaterial med 60% vid uppföljning av miljömål Q4 2020  
         
  Öka antal miljömärkta inköp Ta fram instruktioner för miljöanpassade köp av livsmedel senast Q3 2019  
         
  Öka antal miljömärkta inköp Ta fram förslag på restauranger/hotell med hållbar profil senast Q3 2019  
         
  Minska klimatpåverkande gaser  Integrera miljöhänsyn i resepolicy senast Q4 2019  
         
  Minska klimatpåverkande gaser Rekommenderas att alltid ta miljövänligare alternativ när flygresan är <50 mil Q4 2019  
         
  Minska klimatpåverkan från egen verksamhet Klimatkompensera alla flygresor senast Q2 2020
         

 

 = Ny
       = Påbörjad        = Avklarad
                 
                 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.