En grön spets i sparandet

Våra strukturerade placeringar är flexibla och ger oss goda möjligheter att utforma produkter som tar hållbarhet i beaktande. Vi kan till exempel konstruera placeringar med underliggande bolag eller index vars verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling. Vi kan även göra placeringar där obligationsdelen baseras på en grön obligation. Det investerade beloppet är då öronmärkt och går till miljö- och samhällspositiva projekt.

Ett grönare investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen

Garantum har sedan sommaren 2018 tagit fram strukturerade placeringar som baseras på en grön obligation. Den gröna obligationen har motsvarande kreditvärdighet och avkastning som en vanlig obligation utgiven av emittenten. Investerare har därmed möjlighet att bidra till klimat- och samhällspositiva projekt utan att för den delen göra avkall på avkastningspotentialen.

"Den gröna obligationen har motsvarande kreditvärdighet och avkastning som i en vanlig obligation utgiven av samma producent."

En grön obligation innebär att pengarna som utgivaren lånar ut är öronmärkta och går till tydligt definierade miljöprojekt. Det kan vara inom områden som exempelvis förnybar energi, energieffektivisering, gröna fastigheter, rena transporter, vatten och avloppshantering, avfallshantering, hållbart skogsbruk och rening av luft. Gröna obligationer blir därmed ett sätt för företag att finansiera miljövänliga investeringar, öka kännedomen om det egna hållbarhetsarbetet samt stärka transparens och engagemang inom bolaget såväl som för utomstående parter. För investerare ger gröna obligationer en möjlighet att göra medvetna val och bidra till en ansvarsfull utveckling. 

Exempel på Crédit Agricoles gröna portfölj  – en av våra emittenter som ger ut gröna obligationer.

Sektorindelning på grön portfölj 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder eller andra finansiella produkter kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.