• Vi har uppgraderat vårt IT-system. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

En grön spets i sparandet


Våra strukturerade placeringar är flexibla och ger oss goda möjligheter att utforma produkter som tar hållbarhet i beaktande. Vi kan till exempel konstruera placeringar med underliggande bolag eller index vars verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling. Vi kan även göra placeringar där obligationsdelen baseras på en grön obligation. Det investerade beloppet är då öronmärkt och går till miljö- och samhällspositiva projekt. 

Ett grönare investeringsalternativ som inte gör avkall på avkastningen
Garantum har sedan sommaren 2018 tagit fram strukturerade placeringar som baseras på en grön obligation. Den gröna obligationen har motsvarande kreditvärdighet och avkastning som en vanlig obligation utgiven av emittenten. Investerare har därmed möjlighet att bidra till klimat- och samhällspositiva projekt utan att för den delen göra avkall på avkastningspotentialen. 


"Den gröna obligationen har motsvarande kreditvärdighet och avkastning som i en vanlig obligation utgiven av samma producent."En grön obligation innebär att pengarna som utgivaren lånar ut är öronmärkta och går till tydligt definierade miljöprojekt. Det kan vara inom områden som exempelvis förnybar energi, energieffektivisering, gröna fastigheter, rena transporter, vatten och avloppshantering, avfallshantering, hållbart skogsbruk och rening av luft. Gröna obligationer blir därmed ett sätt för företag att finansiera miljövänliga investeringar, öka kännedomen om det egna hållbarhetsarbetet samt stärka transparens och engagemang inom bolaget såväl som för utomstående parter. För investerare ger gröna obligationer en möjlighet att göra medvetna val och bidra till en ansvarsfull utveckling. 

Exempel på Crédit Agricoles gröna portfölj  – en av våra emittenter som ger ut gröna obligationer.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder eller andra finansiella produkter kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.