2017-08-18 kl 10:23

SG KO High Yield Europa 1279

ISIN SE0004579282
Riskkategori Kreditberoende
Status Förfallen
Produktegenskaper
Kupong: 11,25% (+-) 3M Stibor p.a., kvartalsvis utbetalning Produkten har betalat ut 59,29 % under löptiden.
Antal kredithändelser 3
Återbetalningsdag 2017-07-20
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 0%
Emissionsdag 2012-07-13
Emittent
  • Société Générale
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Tranchering Trancherad
Återvinningsvärde 0%
Antal Referensbolag 50
Brytpunkt risk 5 Kredithändelser
Brytpunkt max förlust 25 Kredithändelser
Referensindex/bolag Itraxx Xover S17 V1
Kreditfaktor 5,00%
Kreditrisk start 2012-07-13
Kreditrisk slut 2017-06-20

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har två huvudsakliga risker, som båda är kreditrisker. Den ena är i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. 
  • Den andra är kopplad till referensbolagen. Om det sker fler kredithändelser än vad placeringen är skyddad mot (brytpunkt risk) påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

 

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.