Aktieobligation

MS AO Global 1305 Tr

Sista teckningsdag 05 september 2012

Med Aktieobligation Global Trygghet får du avkastningsmöjlighet från 10 globala aktiers där avkastningsmöjligheten motsvarar korgens utveckling multiplicerat med deltagandegraden. Avkastningsdelen beräknas i USD vilket medför att valutakursrörelser gentemot SEK kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, och endast om korgen har en positiv utveckling. Nominellt belopp är däremot kapitalskyddat i SEK av emittenten vid en utebliven tillväxt för aktiekorgen.

ISIN
SE0004722833
Skydd
Obligation, skyddat belopp
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
230%
Marknad
Global
Emittent
  • Morgan Stanley B.V.
2017-09-15 kl 15:36
Förfallokurs
198,73
%
Långsiktig kurs
198,73
%
Nivå Underliggande
138,20
%
2012-09-12
2017-09-27
Vinstsäkring
Underliggande
TOYOTA MOTOR ORD +95,78
JOHNSON & JOHNSON ORD +81,21
SIEMENS N ORD +54,56
ROCHE HOLDING G PAR +40,37
NESTLE N ORD +31,90
PROCTER & GAMBLE ORD +29,37
USDSEK +21,35
VODAFONE GROUP ORD +19,02
COCA-COLA ORD +14,83
TOTAL ORD +11,07
AT&T ORD +4,22

MS AO Global 1305 Tr

ISIN SE0004722833
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Förfallen
Startdag 2012-09-12
Återbetalningsdag 2017-09-27
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 215%
Kapitalskydd 100%
Emissionsdag 2012-09-27
Emittent
  • Morgan Stanley B.V.
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2016-09-12
Genomsnitt slut 2017-09-12
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Avkastningsdelen beräknas i lokal valuta för underliggande tillgångar vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är utgiven i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, och endast om underliggande tillgångar har en positiv utveckling.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittenten har åtagit sig att återbetala kapitalskyddat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.