2018-12-27 kl 10:45
Förfallokurs
183,73
%
Långsiktig kurs
183,73
%
Nivå Underliggande
162,48
%
2013-04-17
2019-01-04
Vinstsäkring
Underliggande
HANG SENG INDEX +77,86
HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX +47,17

GAP AIO Kina 1475

ISIN XS0895795622
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Förfallen
Startdag 2013-04-17
Återbetalningsdag 2019-01-04
Löptid 5,6 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 150%
Kapitalskydd 90%
Emissionsdag 2013-05-13
Emittent
  • RBS
  • Société Générale
  • Barclays
  • Morgan Stanley
  • Goldman Sachs
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2017-12-20
Genomsnitt slut 2018-12-20
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Avkastningsdelen beräknas i lokal valuta vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är utgiven i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, oavsett om underliggande tillgång ligger på plus eller minus.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittenten har åtagit sig att återbetala kapitalskyddat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.