2018-12-18 kl 15:59
Marknadskurs
194,36
%
Långsiktig kurs
197,71
%
Nivå Underliggande
164,37
%
2013-04-17
2019-01-04
Vinstsäkring
Underliggande
ADIDAS N ORD +155,66
LVMH ORD +147,49
MICHELIN ORD +84,77
L OREAL ORD +62,52
AKZO NOBEL ORD +62,02
UNILEVER ORD +51,00
SIEMENS N ORD +46,55
BASF N ORD +24,32
EURSEK +21,24
DANONE ORD +19,94
SANOFI AVENTIS ORD -10,53

GAP AO Europa Export 1474

ISIN XS0895795895
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2013-04-17
Återbetalningsdag 2019-01-04
Löptid 5,6 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 138%
Kapitalskydd 90%
Emissionsdag 2013-05-13
Emittent
  • RBS
  • Société Générale
  • Barclays
  • Morgan Stanley
  • Goldman Sachs
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2017-12-20
Genomsnitt slut 2018-12-20
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Avkastningsdelen beräknas i lokal valuta för underliggande tillgångar vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är utgiven i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, och endast om underliggande tillgångar har en positiv utveckling.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittenten har åtagit sig att återbetala kapitalskyddat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.