Aktieobligation

GAP AO Europa Export 1474

Sista teckningsdag 10 april 2013

 • Europeiska exportbolag gynnas av europakrisen
 • 1,25 gånger aktiekorgens utveckling (indikativt)
 • Diversifierat kapitalskydd mellan 5 banker

 

Europeiska storbolag kommer att kunna dra extra fördelar av en försvagad euro som dels innebär sänkta kostnader för bolag som har stor del av produktionen i Europa, dels ökade vinster när intäkter utanför Europa räknas om till euro. Placeringen passar dig som långsiktigt ser potential i europeiska exportbolag men som också vill ha extra trygghet. Kapitalskyddet är fördelat mot 5 banker till skillnad mot endast 1 enskild bank som i traditionella kapitalskyddade placeringar. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat sätta dig in i faktorer som deltagandegrad, genomsnittsberäkning, valutakursrörelser och diversifierat kapitalskydd.

ISIN
XS0895795895
Skydd
Obligation, skyddat belopp
Löptid
5,6 år
Pris
100 %
Villkor
125%
Marknad
Europa
Emittent
 • RBS
 • Société Générale
 • Barclays
 • Morgan Stanley
 • Goldman Sachs
2018-10-22 kl 15:51
Marknadskurs
195,70
%
Långsiktig kurs
199,12
%
Nivå Underliggande
164,85
%
2013-04-17
2019-01-04
Vinstsäkring
Underliggande
ADIDAS N ORD +157,06
LVMH ORD +149,25
MICHELIN ORD +85,09
AKZO NOBEL ORD +63,33
L OREAL ORD +61,17
UNILEVER ORD +50,96
SIEMENS N ORD +46,88
BASF N ORD +25,43
EURSEK +21,94
DANONE ORD +19,81
SANOFI AVENTIS ORD -10,45

GAP AO Europa Export 1474

ISIN XS0895795895
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2013-04-17
Återbetalningsdag 2019-01-04
Löptid 5,6 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 138%
Kapitalskydd 90%
Emissionsdag 2013-05-13
Emittent
 • RBS
 • Société Générale
 • Barclays
 • Morgan Stanley
 • Goldman Sachs
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2017-12-20
Genomsnitt slut 2018-12-20
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

 • Avkastningsdelen beräknas i lokal valuta för underliggande tillgångar vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är utgiven i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, och endast om underliggande tillgångar har en positiv utveckling.
 • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittenten har åtagit sig att återbetala kapitalskyddat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
 • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.