Aktieobligation

GAP AO Global Ti 1426

Sista teckningsdag 17 januari 2013

FÖR VEM PASSAR PLACERINGARNA?
GAP Aktieobligation/Aktieindexobligation passar dig som ser en långsiktig potential i aktiemarknaden men som söker en förstärkt trygghet. Du uppskattar därför att kreditrisken i den kapitalskyddade delen är fördelad mot fler banker till skillnad mot endast en enskild bank som i traditionella kapitalskyddade produkter.

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA?
Varje enskild GAP följer utvecklingen på olika aktiemarknader. Det finns flera faktorer som bestämmer det slutliga utfallet. För att kunna ta ställning till GAP behöver du i den här broschyren bland annat sätta dig in i hur faktorer som deltagandegrad, genomsnittsberäkning, valutarisk/-möjlighet samt hur det diversifierade kapitalskyddet på 90% eller 100% av nominellt belopp fungerar och vilken effekt det får om en eller flera underliggande banker skulle råka ut för en kredithändelse.

VILKA RISKER TAR DU?
Placeringen har två huvudsakliga risker. Den ena är kreditrisk som kan delas upp i tre delar: mot de underliggande bankerna i det diversifierade kapitalskyddet, mot UBS avseende warranten och en viss avvecklingsrisk mot UBS och SPV:t. Den andra risken är kopplad till marknaden. Vid en utebliven uppgång får du ingen avkastning, vilket du skulle ha fått om du istället valt ett räntealternativ. Du förstår också att det är 90% av nominellt belopp som betalas tillbaka i det läget (100% för USA Export 1423). Det finns också en valutarisk på avkastningsdelen, då korgarna beräknas i USD (ej alternativ Sverige 1424).

ISIN
XS0860992766
Skydd
Obligation, skyddat belopp
Löptid
5,4 år
Pris
100 %
Villkor
220%
Marknad
Global
Emittent
 • RBS
 • Société Générale
 • Morgan Stanley
 • Goldman Sachs
2018-07-16 kl 09:45
Förfallokurs
207,02
%
Långsiktig kurs
207,02
%
Nivå Underliggande
135,82
%
2013-01-23
2018-07-04
Vinstsäkring
Underliggande
JOHNSON & JOHNSON ORD +83,90
TOYOTA MOTOR ORD +66,24
PEPSICO ORD +56,35
SIEMENS N ORD +42,60
USDSEK +36,43
VODAFONE GROUP ORD +27,36
NESTLE N ORD +25,78
TOTAL ORD +19,45
ROCHE HOLDING G PAR +16,28
KELLOGG ORD +13,40
AT&T ORD +7,06

GAP AO Global Ti 1426

ISIN XS0860992766
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Förfallen
Startdag 2013-01-23
Återbetalningsdag 2018-07-04
Löptid 5,4 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 240%
Kapitalskydd 90%
Emissionsdag 2013-02-12
Emittent
 • RBS
 • Société Générale
 • Morgan Stanley
 • Goldman Sachs
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2017-06-20
Genomsnitt slut 2018-06-20
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

 • Avkastningsdelen beräknas i lokal valuta för underliggande tillgångar vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är utgiven i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, och endast om underliggande tillgångar har en positiv utveckling.

 • Placeringens kapitalskydd har fördelats lika mot en eller flera underliggande banker, vilket innebär att bankerna har åtagit sig att återbetala varsin del av det kapitalskyddade beloppet på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att underliggande banker inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras. Riskspridningen där varje bank oberoende av varandra ansvarar för sin del av kapitalskyddet förhindrar däremot att en enskild kredithändelse som ex. en bankkonkurs kan påverka hela kapitalskyddade beloppet.

 • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.